Rijksoverheid

Vastgoed van het Rijk

App Vastgoed van het Rijk

In het verlengde van de RVR GIS viewer Ruimtelijke Informatie Vastgoedverkeer is een app Vastgoed van het Rijk ontwikkeld voor een smartphone of tablet. De app bevat een eenvoudige functionaliteit, namelijk om de staatseigendommen te tonen. Op kaart wordt  aangegeven welk object staatseigendom is en van wie. In een pop-up raampje wordt het aantal m2 van het object getoond en de link naar de website van de desbetreffende dienst. Er kan genavigeerd worden over het kaartbeeld of gebruik gemaakt worden van de GPS-functionaliteit van het toestel waardoor direct ingezoomd wordt naar de locatie waarop men zich bevindt. De app wordt alleen aangeboden aan de medewerkers van de bij de RVR aangesloten vastgoed houdende diensten. U dient eerst ingelogd te zijn. Op de pagina www.vastgoedvanhetrijk.nl/GIS vindt u de app.

Voor meer uitgebreide functionaliteiten zoals kaartbeelden combineren met andere ruimtelijke data, printen en verzenden van kaartbeelden blijft de GIS viewer de aangewezen tool.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, afdeling Strategie
Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag
Postbus 20950, 2500 EZ Den Haag
andjinie.moentadj@rijksoverheid.nl

088-115 80 08

Klik hier voor het contactformulier.

Inloggen

De medewerkers van de bij de RVR aangesloten diensten en departementen kunnen onderaan de pagina inloggen, waardoor meer informatie beschikbaar komt, zoals de GIS-viewer Ruimtelijke Informatie Vastgoedverkeer.

Rijksvastgoedplannen

De Provinciale Rijksvastgoedplannen hebben geleidt tot concrete kansen waar vastgoed en beleid elkaar versterken, om zo het rijksvastgoed beter te benutten. In deze viewer is te zien waar er mogelijkheden liggen betreffende verschillende beleidsthema’s en de bijbehorende vastgoedhandeling. Sommige ''beleid-vastgoedcombinaties'' liggen voor de hand; andere moeten nader onderzocht worden. Deze kaart verandert dan ook snel.

Interdepartementale Commissie RijksVastgoed

De Interdepartementale Commissie RijksVastgoed (ICRV) heeft als doel de beleidsmatige aansturing van de diensten binnen het Rijk die veel met vastgoed werken, af te stemmen. Betere doelbereiking, betere organisatie en een beter rendement van het vastgoed van het rijk is het resultaat.

Raad voor Vastgoed Rijksoverheid

In de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) werken zes vastgoeddiensten samen op het gebied van aankopen, ontwikkelen, beheren en verkopen van vastgoed door het rijk: het Rijksvastgoedbedrijf (RVB); Rijkswaterstaat; Staatsbosbeheer (SBB); ProRail; Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Nationale Politie.

Agenda

No results.

Nieuws

RVR Lunchlezing: Hoe werkt Rijkswaterstaat aan innovatieve ICT-oplossingen?

donderdag, 8 december 2016 |

Kom naar de lunchlezing en luister naar Kai Feldkamp van Rijkswaterstaat die op 15 december over het project Smart Mobility vertelt. Rijkswaterstaat werkt samen met de markt, kennisinstellingen en andere overheden op het gebied van slimme en...

Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed vergadering van 22 september 2016

maandag, 14 november 2016 |

In de vergadering van 22 september 2016 lichtte Rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn Agenda toe. Zijn aanbod om rond thema’s Gebiedsontwikkeling, Energiebesparing gebouwen en Publieke ruimte rond gebouwen de samenwerking met de departementen te...

RVR vergadering 17 september

maandag, 14 november 2016 |

De RVR vergadering van 17 september 2016 stond voor een groot deel in het teken van de Energietransitie van de Rijksoverheid.

Gegevens over vastgoedverkoop van het Rijk openbaar

donderdag, 10 november 2016 |

Vanaf deze zomer staan alle verkooptransacties van het Rijksvastgoedbedrijf over het jaar 2015 op internet op data.overheid.nl. Het gaat om gegevens van bijvoorbeeld verkochte leegstaande kantoren, kazernes, rechtbanken en gevangenissen. Het...