Rijksoverheid

Vastgoed van het Rijk

Nieuws

Kattenburg, luchtfoto marineterrein
dinsdag, 1 augustus 2017

Innoveren, werken, wonen en sporten op het Marineterrein

Het historische marineterrein op Kattenburg in Amsterdam wordt ontwikkeld tot een internationale werk- en kennisomgeving waar topinstellingen en internationaal georiënteerde bedrijven innovaties...

Grond Flevoland
donderdag, 27 juli 2017

Grondruil maakt nieuwe natuur mogelijk

Provincie Flevoland en het Rijksvastgoedbedrijf hebben afgesproken om percelen van het Rijksvastgoedbedrijf te ruilen met gronden van Staatsbosbeheer en Stichting Het Flevo-landschap. Het gaat om...

Afbeelding Plangebied
maandag, 24 juli 2017

Bestuurlijke afstemming windpark Zeewolde en Almere Oosterwold

Het nieuwe windpark Zeewolde en de woningbouwlocatie Almere Oosterwold zijn twee grote ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Flevoland. In het gebied rond de A27 overlappen beide ontwikkelingen...

donderdag, 20 juli 2017

Samenwerking maakt Rivierpark Nijmegen veiliger en mooier

Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Nijmegen hebben op 11 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en het beheer van het Rivierpark Nijmegen. Daarin...

Foto Zonnepark A6
dinsdag, 18 juli 2017

Onderzoek Zonnepark A6 Almere van start

De gemeente Almere, Rijkswaterstaat (RWS) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben enige tijd geleden al afgesproken om te onderzoeken welke RVB-grond bij de A6 geschikt is voor het opwekken van...

Inloggen

Om in te loggen.

Rijksvastgoedplannen

De Provinciale Rijksvastgoedplannen hebben geleid tot concrete kansen waar vastgoed en beleid elkaar versterken, om zo het Rijksvastgoed beter te benutten. In deze viewer is te zien waar er mogelijkheden liggen betreffende verschillende beleidsthema’s en de bijbehorende vastgoedhandeling.

RVR GIS viewer

De RVR beschikt over een eigen GIS viewer met ruimtelijke informatie vastgoedverkeer Rijk: eigendomsposities van het Rijk, ruimtelijke plannen, verkooptransacties, rijksmonumenten in staatsbezit, luchtfoto’s en verschillende beleidskaarten zoals de windmolenlocaties. De viewer is beschikbaar op de pagina www.vastgoedvanhetrijk.nl/GIS maar alleen toegankelijk voor medewerkers van het Rijk.