Rijksoverheid

Vastgoed van het Rijk

App Vastgoed van het Rijk

In het verlengde van de RVR GIS viewer Ruimtelijke Informatie Vastgoedverkeer is een app Vastgoed van het Rijk ontwikkeld voor een smartphone of tablet. De app bevat een eenvoudige functionaliteit, namelijk om de staatseigendommen te tonen. Op kaart wordt  aangegeven welk object staatseigendom is en van wie. In een pop-up raampje wordt het aantal m2 van het object getoond en de link naar de website van de desbetreffende dienst. Er kan genavigeerd worden over het kaartbeeld of gebruik gemaakt worden van de GPS-functionaliteit van het toestel waardoor direct ingezoomd wordt naar de locatie waarop men zich bevindt. De app wordt alleen aangeboden aan de medewerkers van de bij de RVR aangesloten vastgoed houdende diensten. U dient eerst ingelogd te zijn. Op de pagina www.vastgoedvanhetrijk.nl/GIS vindt u de app.

Voor meer uitgebreide functionaliteiten zoals kaartbeelden combineren met andere ruimtelijke data, printen en verzenden van kaartbeelden blijft de GIS viewer de aangewezen tool.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, afdeling Strategie
Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag
Postbus 20950, 2500 EZ Den Haag
andjinie.moentadj@rijksoverheid.nl

088-115 80 08

Klik hier voor het contactformulier.

Inloggen

De medewerkers van de bij de RVR aangesloten diensten en departementen kunnen onderaan de pagina inloggen, waardoor meer informatie beschikbaar komt, zoals de GIS-viewer Ruimtelijke Informatie Vastgoedverkeer.

Rijksvastgoedplannen

De Provinciale Rijksvastgoedplannen hebben geleidt tot concrete kansen waar vastgoed en beleid elkaar versterken, om zo het rijksvastgoed beter te benutten. In deze viewer is te zien waar er mogelijkheden liggen betreffende verschillende beleidsthema’s en de bijbehorende vastgoedhandeling. Sommige ''beleid-vastgoedcombinaties'' liggen voor de hand; andere moeten nader onderzocht worden. Deze kaart verandert dan ook snel.

Interdepartementale Commissie RijksVastgoed

De Interdepartementale Commissie RijksVastgoed (ICRV) heeft als doel de beleidsmatige aansturing van de diensten binnen het Rijk die veel met vastgoed werken, af te stemmen. Betere doelbereiking, betere organisatie en een beter rendement van het vastgoed van het rijk is het resultaat.

Raad voor Vastgoed Rijksoverheid

In de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) werken zes vastgoeddiensten samen op het gebied van aankopen, ontwikkelen, beheren en verkopen van vastgoed door het rijk: het Rijksvastgoedbedrijf (RVB); Rijkswaterstaat; Staatsbosbeheer (SBB); ProRail; Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Nationale Politie.

Agenda

No results.

Nieuws

Landelijke vastgoeddag 2016 – save the date!

woensdag, 13 juli 2016 |

Inmiddels een echte traditie, de 16e editie van de Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid zal plaatsvinden op donderdag 13 oktober in het WTC-Amsterdam (alleen toegang voor Rijksambtenaren). Het wordt bijeenkomst waar vastgoedspecialisten van de...

Vastgoed transacties Rijk openbaar

woensdag, 13 juli 2016 |

Vanaf 12 juli staan alle verkooptransacties van het Rijksvastgoedbedrijf sinds medio 2014 op data.overheid.nl. Het gaat om gegevens van bijvoorbeeld verkochte, leegstaande kantoren, rechtbanken en gevangenissen. Het openbaar maken van alle...

RVR vergadering

donderdag, 10 maart 2016 |

In de RVR-vergadering van 28 januari jl. is aan de hand van een presentatie gesproken over het voorstel voor een nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw en de invulling van verantwoord opdrachtgeverschap op het gebied van Veiligheid en...

Vergaderingen Interdepartementale Commissie Rijksvastgoed

donderdag, 10 maart 2016 |

De ICRV besprak onder meer de zogenoemde beleidsaanschrijvingen van de departementen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Daarmee maken de leden duidelijk voor welke beleidsdoelen zij rijksvastgoed wensen aan te wenden. Voorbeelden zijn het opwekken van...