Rijksoverheid

Vastgoed van het Rijk

Nieuws

maandag, 6 januari 2020

Aankondiging: Kennis Indoor Dialoog nr. 98 - Hout VIA Parijs

De Kennis Indoor Dialoog van 13 januari 2020 gaat over bouwen met hout. Spreker Marco Vermeulen neemt de deelnemers mee in een optimistisch pleidooi voor hout als alternatief voor wat gezien kan...

dinsdag, 26 november 2019

Aankondiging: KIM/KID 97 - De rol van het Rijk in het antropoceen

In de Kennis Indoor Dialoog van maandag 9 december neemt Dirk Sijmons je mee langs vier opvattingen over welke houding we kunnen aannemen in dit ‘tijdperk van de mens’, het antropoceen. Vervolgens...

donderdag, 14 november 2019

Nieuwe afspraken over bodemkwaliteit in pachtovereenkomsten?

Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt mogelijkheid voor afspraken over bodemkwaliteit in pachtovereenkomsten en heeft daarom Wageningen Environmental Research en Wageningen Economic Research...

woensdag, 13 november 2019

OPROEP: kennisdeling Predictive Maintenance

Predictive Maintenance binnen het Rijksvastgoedbedrijf In het huidige proces wordt onderhoud aan installaties gepleegd op basis van geschatte technische levensduur van materialen. Dit wordt altijd...

dinsdag, 12 november 2019

Intentieovereenkomsten Skills in de Stad getekend

In Nederland zijn meer dan 150.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar ‘buiten beeld’. Veel jongeren dreigen daarbij vroegtijdig uit te vallen op school. Vaak is een slechte woonsituatie en een gebrek...

Inloggen

Een deel van de website Vastgoed van het Rijk is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de vastgoed houdende diensten van het Rijk. U dient eerst geautoriseerd te zijn alvorens in te loggen.

RVR GIS viewer

De RVR beschikt over een eigen GIS viewer met ruimtelijke informatie ten behoeve van het vastgoedverkeer Rijk: eigendomsposities van het Rijk, ruimtelijke plannen, verkooptransacties, rijksmonumenten in staatsbezit, luchtfoto’s en verschillende beleidskaarten zoals de windmolenlocaties kunnen worden gecombineerd.

Rijksvastgoedplannen

De Provinciale Rijksvastgoedplannen hebben geleid tot concrete kansen waar vastgoed en beleid elkaar versterken, om zo het Rijksvastgoed beter te benutten. In deze viewer is te zien waar er mogelijkheden liggen betreffende verschillende beleidsthema’s en de bijbehorende vastgoedhandeling.