Rijksoverheid

Vastgoed van het Rijk

Nieuws

vrijdag, 9 februari 2018

RVR opleidingen in 2018

Ook in 2018 biedt de RVR, samen met gerenommeerde opleidingsinstituten, een aantal opleidingen aan.

donderdag, 8 februari 2018

Herindeling Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Overdracht dossiers ministerie IenW (voorheen IenM) naar BZK.

donderdag, 8 februari 2018

5 jaar Kavelruilbureau Zeeland.

Kavelbureau Zeeland werkt; al 4300 hectare succesvol geruild!

donderdag, 8 februari 2018

Taken en bevoegdheden RVB nader omschreven.

Besluit taak RVB 2017 en de Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017.

donderdag, 8 februari 2018

Rijkswaterstaat (RWS) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nemen het initiatief voor het Circulair Bouwen Platform

Platform CB’23 gaat circulair bouwen concreet maken

Inloggen

Om in te loggen.

Rijksvastgoedplannen

De Provinciale Rijksvastgoedplannen hebben geleid tot concrete kansen waar vastgoed en beleid elkaar versterken, om zo het Rijksvastgoed beter te benutten. In deze viewer is te zien waar er mogelijkheden liggen betreffende verschillende beleidsthema’s en de bijbehorende vastgoedhandeling.

RVR GIS viewer

De RVR beschikt over een eigen GIS viewer met ruimtelijke informatie vastgoedverkeer Rijk: eigendomsposities van het Rijk, ruimtelijke plannen, verkooptransacties, rijksmonumenten in staatsbezit, luchtfoto’s en verschillende beleidskaarten zoals de windmolenlocaties. De viewer is beschikbaar op de pagina www.vastgoedvanhetrijk.nl/GIS maar alleen toegankelijk voor medewerkers van het Rijk.

Agenda

No results.