Rijksoverheid

Vastgoed van het Rijk

Nieuws

vrijdag, 9 maart 2018

Rijksvastgoedbedrijf en Rijksbouwmeester nemen het voortouw voor meer Skills in de Stad.

De economie in Nederland draait op volle sterkte. De wind in de rug. Maar de realiteit is dat niet iedereen meedoet. Het OESO rapport: Skills Strategie Nederland 2017 legt de vinger op de zere plek:...

dinsdag, 6 maart 2018

Aankondiging Kennis Indoor Monumenten 82

Deel twee van de Binnenhof-trilogie - 'Het belang van het Binnenhof'. De komende Renovatie van het Binnenhof staat volop in de publieke belangstelling. Het is ook niet niks: een structurele aanpak...

maandag, 5 maart 2018

Inspirerende ideeën en uitdagingen tijdens de 2e editie van het Bouwcampus Idee Diner

Maandagavond 29 januari vond de tweede editie van het Bouwcampus Idee Diner plaats, exclusief voor partners van De Bouwcampus. Inspiratie en agendering stonden centraal. Daartoe voerden namens de...

vrijdag, 9 februari 2018

RVR opleidingen in 2018

Ook in 2018 biedt de RVR, samen met gerenommeerde opleidingsinstituten, een aantal opleidingen aan.

donderdag, 8 februari 2018

Herindeling Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Overdracht dossiers ministerie IenW (voorheen IenM) naar BZK.

Inloggen

Om in te loggen.

Rijksvastgoedplannen

De Provinciale Rijksvastgoedplannen hebben geleid tot concrete kansen waar vastgoed en beleid elkaar versterken, om zo het Rijksvastgoed beter te benutten. In deze viewer is te zien waar er mogelijkheden liggen betreffende verschillende beleidsthema’s en de bijbehorende vastgoedhandeling.

RVR GIS viewer

De RVR beschikt over een eigen GIS viewer met ruimtelijke informatie vastgoedverkeer Rijk: eigendomsposities van het Rijk, ruimtelijke plannen, verkooptransacties, rijksmonumenten in staatsbezit, luchtfoto’s en verschillende beleidskaarten zoals de windmolenlocaties. De viewer is beschikbaar op de pagina www.vastgoedvanhetrijk.nl/GIS maar alleen toegankelijk voor medewerkers van het Rijk.