Rijksoverheid

5 jaar Kavelruilbureau Zeeland.

donderdag, 8 februari 2018

Kavelbureau Zeeland werkt; al 4300 hectare succesvol geruild!

Het Kavelruilbureau Zeeland bestaat vijf jaar. In de afgelopen vijf jaar, sinds de start van het bureau, werd 4300 hectare vrijwillig geruild. Daarbij waren honderden burgers, ondernemers en overheden betrokken.

Het Kavelruilbureau is een samenwerkingsverband tussen de Provincie, alle Zeeuwse gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Kadaster, Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) samen.

Het Kavelruilbureau is in de eerste plaats in het leven geroepen om boeren te helpen. De maatschappelijke impact van het werk is veel groter. Het Kavelruilbureau helpt de Provincie, het Waterschap en  de gemeenten ook op andere fronten.  De afgelopen jaren heeft het Kavelruilbureau bijvoorbeeld door grondruil een positieve bijdrage geleverd aan de aanleg en aanpassing van wegen, fietspaden en watergangen. Ook werden diverse natuurgebieden ontwikkeld, waarbij het kavelruilbureau een rol speelde.

Oorspronkelijk viel het Kavelruilbureau onder de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Inmiddels  is het organisatorisch onderdeel van de Provincie Zeeland.

De werkwijze van het Kavelruilbureau past binnen het Europese programma om landbouwbedrijven te moderniseren. Vandaar dat vanuit Brussel onlangs tot 2020 een subsidie is toegekend van anderhalf miljoen euro aan het Kavelbureau, en het Kavelruilbureau kan worden voortgezet.