Rijksoverheid

Aanbod overtollig vastgoed aan Rijk per september digitaal

maandag, 13 augustus 2018

De reallocatieprocedure voor overtollig vastgoed is vanaf half september 2018 voortaan digitaal op Biedboek.nl. Deze reallocatieprocedure houdt in dat de directie Portefeuillemanagement & Portefeuillestrategie van het RVB eerst binnen het Rijk vraagt of er belangstelling is voor overname van het vastgoed. Dus voordat de directie Transacties & Projecten van het RVB het vastgoed openbaar verkoopt. Deze procedure was tot nu toe schriftelijk.

Afgeschermde omgeving

De oude werkwijze is in de huidige tijdgeest met de beschikbare digitale middelen arbeidsintensief en omslachtig. Medio september 2018 gaat het digitaal realloceren via Biedboek.nl “live”. De directie P&P van het RVB plaatst dan overtollig vastgoed op Biedboek.nl, in een afgeschermde omgeving. De deelnemende departementen en rijksdiensten ontvangen telkens een mailalert met een attendering op het overtollig gestelde vastgoed.

Overdracht

Na het inloggen via Biedboek.nl/reallocatie kan een departement/rijksdienst aangeven of er belangstelling is voor overname. Zo ja, dan neemt de directie P&P vervolgens een reallocatiebesluit. Hierna volgt de overdracht van het vastgoed door de directie T&P van het RVB aan het betreffende rijksorgaan. De digitale tool voorziet vooralsnog niet in het realloceren bij gemeenten en provincies.

Meer informatie

Heb je vragen over de reallocatieprocedure? Neem dan contact op met Rene Landstra van de directie P&P van het Rijksvatgoedbedrijf, per e-mail: rene.landstra@rijksoverheid.nl.