Rijksoverheid

Aanbod overtollig vastgoed aan Rijk vanaf 19 september 2018 digitaal.

woensdag, 26 september 2018

Projectteam en contentbeheerders

De reallocatieprocedure voor overtollig vastgoed is vanaf 19 september 2018 voortaan digitaal op Biedboek.nl

Deze reallocatieprocedure houdt in dat de directie Portefeuillemanagement & Portefeuillestrategie (P&P) van het RijksVastgoedBedrijf (RVB) eerst binnen het Rijk vraagt of er belangstelling is voor overname van het vastgoed. Dus voordat de directie Transacties & Projecten van het RVB het vastgoed openbaar verkoopt. Deze procedure was tot nu toe schriftelijk.

Afgeschermde omgeving

De oude werkwijze is in de huidige tijdgeest met de beschikbare digitale middelen arbeidsintensief en omslachtig. Op 19 september 2018 heeft het Hoofd Afdeling Portefeuillemanagement van de directie P&P, Adri van Dien het digitaal realloceren via Biedboek.nl  geactiveerd door middel van een druk op de knop waarmee de eerste mailalerts aan de deelnemers zijn verstuurd. De directie P&P van het RVB plaatst het overtollig vastgoed op Biedboek.nl, in een afgeschermde omgeving. De deelnemende departementen en rijksdiensten ontvangen telkens een mailalert met een attendering op het overtollig gestelde vastgoed.

Overdracht

Na het inloggen via Biedboek.nl/reallocatie kan een departement/rijksdienst aangeven of er belangstelling is voor overname. Zo ja, dan neemt de directie P&P vervolgens een reallocatiebesluit. Hierna volgt de overdracht van het vastgoed door de directie T&P van het RVB aan het betreffende rijksorgaan. De digitale tool voorziet vooralsnog niet in het realloceren bij gemeenten en provincies.

Meer informatie

Heb je vragen over de reallocatieprocedure? Neem dan contact op met Rene Landstra van de directie P&P van het Rijksvastgoedbedrijf, per e-mail: rene.landstra@rijksoverheid.nl.