Rijksoverheid

AANKONDIGING: Kennis Indoor 105 - Wij Planten Uw Panden!

donderdag, 3 juni 2021

Deze bijzondere Kennis Indoor gaat over het effectueren van het initiatief Wij Planten Uw Panden, winnaar van de RVB innovatieprijs 2020. ´We planten bomen, vlas, hennep en andere natuurlijke materialen om later als bouwmateriaal te kunnen gebruiken voor het (ver-)bouwen van rijkspanden en het realiseren van woningen in gebiedsontwikkelingen. Zo planten we uw panden, letterlijk

Graag gaan we met jullie in gesprek over hoe we  dit voorstel voor het produceren van biobased materialen op rijksgronden verder kunnen concretiseren.


We laten ons inspireren door:

  • Het onderzoek naar biobased productielandschappen van Boom Landscape (Philomene van Vliet) en de  Natuurverdubbelaars (Daan Groot); 
  • FAIRM (Marc Postel); Een succesvolle  startup die biobased materialen verwerkt via natuurlijke processen: 
  • en wat we kunnen leren van Staatsbosbeheer (mmv Henk Wanning).

Wanneer?

  • Maandag 14 juni 2021
  • 15:30 - 17:00
  • digitaal mbv WEBEX. 

Aanmelden?

Geen uitnodiging gehad? Aanmelding kan nog via deze email.

Over de Kennis Indoor

De Kennisindoor van het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel kennis te delen, uit te wisselen en te verspreiden. De focus lag sinds het begin van de reeks in 2008 op het vlak van restauratie, instandhouding en gebruik van monumenten: (KIM) Sinds 2018 staat ook de maatschappelijke betekenis van het Rijksvastgoed nadrukkelijker op de agenda en gaan we daarover de dialoog aan (KID). Om hieraan te kunnen werken is het noodzakelijk tot een meer gebiedsgerichte benadering te komen waarbij naast de primaire opgaven invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke agenda. Vanuit het besef dat ruimte schaars en de urgentie groot is besteden wij bijzondere aandacht aan een brede benadering van de gehele RVB portefeuille. We organiseren daartoe om en om met de Kennis Indoor Monumenten (KIM) een Kennis Indoor Dialoog (KID).