Rijksoverheid

Aankondiging: Kennis Indoor ‘De rechtvaardige stad & permanente tijdelijkheid’.

donderdag, 31 januari 2019

Op maandag 18 februari, zal de 89e editie van Kennis Indoor plaatsvinden met als onderwerp ‘De rechtvaardige stad & permanente tijdelijkheid’.

De stad mag zich de laatse jaren in populariteit verheugen; zowel jong als oud willen weer in binnensteden leven met werk, ontmoeting, ontspanning, kennis, innovatie, zorg en onderwijs onder handbereik en landschap om de hoek. De stad is gewild maar dreigt ze niet aan haar eigen succes ten onder te gaan? Drukte, gentrificatie, segregatie, afnemend publiek domein, onbereikbaar en onbetaalbaar?
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een grote portefeuille aan panden en terreinen in de stad. Vastgoed met vaak een monofunctionele natuur die naast haar primaire functies relatief weinig méér biedt qua maatschappelijke betekenis. Daar zit meer potentie in dan we beseffen. Kunnen we de maatschappelijk impact van die gebouwen en hun programma binnen de stad structureel vergroten? Dat vraagt omdenken en buiten geijkte kaders treden.

Meer informatie

In de bijlage vindt u de uitnodiging met inhoudelijke en praktische informatie.

Inschrijven

U kunt zich tot vrijdag 15 februari 20:00 uur aanmelden via de volgende link:

https://goo.gl/forms/UW0SFwXjBvYxjZ7S2

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, tijdige inschrijving is daarom aan te raden.
Wij zien uit naar uw komst!

Achtergrond Kennis Indoor

De Kennis Indoor heeft als doel kennis te delen, uit te wisselen en te verspreiden. De focus lag sinds het begin van de reeks in 2008 op het vlak van restauratie, instandhouding en gebruik van monumenten: de Kennis Indoor Monumenten (KIM). Sinds 2018 staat ook de maatschappelijke betekenis van het Rijksvastgoed nadrukkelijke op de agenda. Om hier aan te kunnen werken is het noodzakelijk tot een meer gebiedsgerichte benadering te komen waarbij naast de primaire opgaven invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke agenda. We organiseren daartoe om en om met de Kennis indoor Monumenten (KIM) een Kennis Indoor Dialoog (KID). In de KID worden aan het Rijksvastgoedbedrijf verwante, relevante actuele thema’s die iets verder van de primaire focus af liggen behandeld en onderwerp van gesprek gemaakt. Wij bieden hiermee een platform aan onze rijksvastgoed partners en professionele relaties.