Rijksoverheid

Aankondiging: Kennis Indoor Dialoog 96 - Verval als kracht van herontwikelling

woensdag, 6 november 2019

De Kennis Indoor Dialoog van 11 november gaat over het onmogelijke gebouwencomplex tbs-kliniek Oldenkotte. Sloop van het complex was de meest voor de hand liggende stap, maar Rijksbouwmeester Floris Alkemade stelde voor om het gebouw na hergebruik van bruikbare materialen gecontroleerd terug te geven aan de natuur zodat het niet alleen voor de bewoners van de streek zelf maar ook voor bezoekers ver daar buiten weer aantrekkelijk wordt.
Oldenkotte is vijf jaar geleden door de toenmalige staatssecretaris gesloten. De ligging en aard van dit complex leidde na mislukte herbestemmingspogingen uiteindelijk tot de conclusie dat sloop de enige optie was. Als reddingspoging is er een innovatieve aanpak ontwikkeld: niet slopen maar een nog niet eerder vertoonde onorthodoxe herontwikkeling van dit complex waarin de kracht van de natuur de hoofdrol speelt.
Voor dit onderwerp komen er sprekers met hun eigen deskundigheid vanuit het Atelier RBM en het RVB: Willem Gasman, Marc van Rosmalen, Hannah Schubert, Ben Kuipers en Leo Hendriks.

Meer informatie:

  • Datum en tijd: maandag 11 november 2019 vanaf 15.00 uur.
  • Locatie: Korte Voorhout 7, Den Haag, Rembrandtzaal (in binnentuin op -1).
  • Aanmelden: Tot uiterlijk maandag 11 november 12.00 uur via deze link.

Lees hier de uitnodiging voor het volledige programma (PDF).