Rijksoverheid

Aankondiging: Kennis Indoor Dialoog nr. 98 - Hout VIA Parijs

maandag, 6 januari 2020

De Kennis Indoor Dialoog van 13 januari 2020 gaat over bouwen met hout. Spreker Marco Vermeulen neemt de deelnemers mee in een optimistisch pleidooi voor hout als alternatief voor wat gezien kan worden als een betonverslaving. Niet als modeverschijnsel maar als een belangrijk onderdeel van het grotere verhaal dat hij schreef over een klimaatneutraal Nederland.

In oktober 2019 werd de Tegenlichtaflevering houtbouwers uitgezonden, verscheen het CRA advies ‘Via Parijs’ voor een klimaatneutraal Nederland. Op het Malieveld verzamelden zich boeren en bouwers om te protesteren tegen de Europese handhaving op stikstofdepositie. Ook bij het Rijksvastgoedbedrijf zijn de directe gevolgen merkbaar: ‘Ruim 80 procent van de objecten van het RVB bevindt zich in de buurt van een Natura2000-gebied, dat gevoelig is voor stikstof. Als we op de huidige manier doorbouwen met cement, beton en staal komt bij de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen ongeveer 55 miljoen ton CO2 vrij.' Maar er is een alternatief: bouwen met hout.

Marco Vermeulen heeft sinds 2009 zijn eigen architectenbureau. Hij probeert vaak innovatieve en natuurlijke bouwwerken te bedenken als oplossing voor lastige vraagstukken, zoals klimaatverandering. Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer en Hans de Groot, voormalig hoofdredacteur van het Houtblad reflecteren op het verhaal van Marco Vermeulen en geven de aftrap voor de dialoog met de RVB-ers en gasten.

Meer informatie

•Datum en tijd: maandag 13 januari 2020 vanaf 15.15 uur.
•Locatie: Korte Voorhout 7, Den Haag, Rembrandtzaal (in binnentuin op -1).
•Aanmelden: Tot uiterlijk donderdag 9 januari 12.00 uur via: aanmelden Kennis Indoor Dialoog.
•Lees de uitnodiging voor het volledige programma (PDF).