Rijksoverheid

Aankondiging: Kennis Indoor Monumenten 88 - ‘Bouwhistorisch onderzoek Binnenhof’

donderdag, 10 januari 2019

Op maandag 21 januari, zal de 88e editie van Kennis Indoor plaatsvinden met als onderwerp ‘Bouwhistorisch onderzoek Binnenhof’. In de uitnodiging vindt u meer inhoudelijke en praktische informatie. 

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, tijdige inschrijving is daarom aan te raden. U kunt zich tot vrijdag 18 januari 20:00 uur aanmelden via de volgende link:

https://goo.gl/forms/2ka1VgzPRAQOMQSl1

Kennisindoor Monumenten Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel kennis te delen, uit te wisselen en te verspreiden. De focus ligt -naast algemene inhoudelijke thema’s op het vlak van restauratie, instandhouding en gebruik van monumenten- op actuele onderwerpen en thema’s van het Rijksvastgoedbedrijf. De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor medewerkers van de aan de RVR verbonden diensten.