Rijksoverheid

Aankondiging: Kennis Indoor nr 94 - Slimme Gebouwen, Slimme Steden Slim Bezig?

woensdag, 28 augustus 2019

AI in relatie tot gebouw en stad, met medewerking van Max Welling.

Toepassing van slimme technologieën en in het bijzonder artificiële intelligentie (AI) binnen het "trage" ruimtelijk domein staat nog in de kinderschoenen. Hoewel ontwikkelingen razend snel gaan en het debat op volle toeren wordt gevoerd zijn de eerste concrete toepassingen van slimme technologieën in architectuur en stadsplanning nog jong te noemen in het perspectief van de levensduur van gebouwen. Met het toenemen van het aantal technische mogelijkheden lijken minstens een evenredig aantal ethische vragen te worden gelanceerd.
De aankomende Kennis Indoor Dialoog staat daarom in het teken van hoe maar vooral waarom slimme technologie zoals ‘’Machine learning’’ bij kan dragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving en de gebouwen van het rijk in het bijzonder.
We zijn verguld met de bereidheid van Max Welling om zijn kennis met ons te delen en met ons in gesprek te gaan.

Meer informatie vindt u hier.

Wanneer

Maandag 16 september 2019

Aanmelden

Via deze link tot uiterlijk maandag 9 september 12.00 uur.

Wees op tijd, er zijn slechts 80 plaatsen te vergeven!

Waar

Hoofdzetel Rijksvastgoedbedrijf, Korte Voorhout 7, Den Haag - Rembrandtzaal (in binnentuin op -1)

De Kennisindoor van het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel kennis te delen, uit te wisselen en te verspreiden. De focus ligt - naast algemene inhoudelijke thema’s op het vlak van restauratie, instandhouding en gebruik van monumenten - op actuele onderwerpen en thema’s van het Rijksvastgoedbedrijf. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle medewerkers van de aan de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) verbonden organisaties.

Ook in het najaar gaat Kennisindoor weer verder. Zet de volgende data alvast in uw agenda:

14 oktober - Gluren bij de buren, Amerikaanse Ambassade; over tijdelijk gebruik van leegstaandegebouwen inzetten voor nieuwe (gebieds) ontwikkelingen.

11 november

9 december

Wij zien uit naar uw komst!