Rijksoverheid

AANKONDIGING: Kennisindoor Monumenten 106 - 19e eeuwse ingenieurskunst

woensdag, 7 juli 2021

Voormalig ministerie van Koloniën: Ingenieurskunst uit de 19e eeuw een hedendaagse opgave!
De reeks van de kennisindoor-bijeenkomsten van de eerste helft van dit jaar sluiten we af met het vergrootglas op een bijzonder gebouw. Gebouw K, onderdeel van de huisvesting van de Tweede kamer der Staten-Generaal, is lange tijd verguisd, maar vormt tegelijkertijd een bijzonder voorbeeld van innovatie qua klimaattechniek en bouwwijze met toepassing van moderne materialen. Ingenieur Rijksbouwmeester Rose ontwierp dit pand in het midden van de 19e eeuw; het was voor het eerst een compleet nieuw ministeriegebouw in Nederland.


De pers reageerde kritisch, het werd stilistisch als een fabriek gekenmerkt en voldeed niet aan het idee van een representatief nieuw ministerie. En dat nog wel voor zo’n belangrijk ministerie…. de ‘moneymaker’ voor de staat.


In het kader van de renovatie van het gehele Binnenhof wordt ook dit pand aangepakt met een belangrijk accent op de vernieuwing van alle technische installaties. Na eerdere bouwhistorische onderzoeken is nu een complete extra onderzoekslag gemaakt en zijn belangwekkende onderdelen van het interieur en de innovatieve installaties uit de 19e eeuw (her)ontdekt.


Jacqueline de Graauw, bouwhistorica, neemt ons mee naar de nieuwe resultaten van het interieuronderzoek en architectuurhistorica Natasja Hogen laat ons de ontdekkingen zien en zal ons verbazen met de revolutionaire innovaties op het gebied van de installatietechniek die Rose toentertijd al toepaste.
Last but not least zal Matthijs de Kraker, projectarchitect vanuit WDJArchitecten, ons meevoeren langs de kernwaarden van K als uitgangspunten voor het renovatie ontwerp van K en zal een tipje van de sluier oplichten waar het ontwerp voor de renovatie van dit pand naar toe leidt.


We zijn bijzonder blij dat we de onderzoekers en ontwerpers bereid hebben gevonden hun resultaten met ons te delen….. uniek dat we ook een inkijkje krijgen in het ontwerpproces.

Kortom het is een kennisindoor

Meer informatie vindt u hier.

Wanneer: Maandag 12 juli, 15:30 uur, Digitaal via WEBEX,

Aanmelden: Via dit mailadres, u krijgt bevestigen in de vorm van een outlook reservering

Over de Kennis Indoor

De Kennisindoor van het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel kennis te delen, uit te wisselen en te verspreiden. De focus lag sinds het begin van de reeks in 2008 op het vlak van restauratie, instandhouding en gebruik van monumenten: (KIM) Sinds 2018 staat ook de maatschappelijke betekenis van het Rijksvastgoed nadrukkelijker op de agenda en gaan we daarover de dialoog aan (KID). Om hieraan te kunnen werken is het noodzakelijk tot een meer gebiedsgerichte benadering te komen waarbij naast de primaire opgaven invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke agenda. Vanuit het besef dat ruimte schaars en de urgentie groot is besteden wij bijzondere aandacht aan een brede benadering van de gehele RVB portefeuille. We organiseren daartoe om en om met de Kennis Indoor Monumenten (KIM) een Kennis Indoor Dialoog (KID).