Rijksoverheid

AANKONDIGING: KIM 103 - Het Binnenhof, Het Oude en Nieuw Stadhouderlijk Hof

donderdag, 4 maart 2021

Voor u ligt de uitnodiging voor wederom een boeiende Kennis Indoor, toegespitst op het thema Monumenten. We zoomen dit keer in op het Binnenhof, in het bijzonder op Het Oude Stadhouderlijk Hof, waar de Eerste kamer resideert en het Nieuwe Stadhouderlijk Hof dat intensief wordt gebruikt door de Tweede Kamer.

Ronald Stenvert, bekend van eerdere lezingen in deze Kennisindoor reeks, neemt ons mee naar het ontstaan, de groei en bloei van het Stadhouderlijk Hof. De teloorgang van het Oude en de bouw en gebruiksgeschiedenis van het Nieuwe Hof. Ook de stedenbouwkundige opzet en de ruimtelijke ensemble werking van beide Hoven zal hij toelichten. U leert onbekende dimensies in ontstaan en gebruiksgeschiedenis en verrassende verschijningsvormen kennen!

In een eerdere Kennis Indoor informeerden we u hierover aan de hand van het werk van Marinke Steenhuis. Deze rapportage is inmiddels via deze link digitaal beschikbaar.

Na een vragen- en gespreksronde over dit boeiende verhaal zal Marc van Roosmalen een preview laten zien van één van de nooit gerealiseerde plannen voor uitbreiding van het Binnenhof. Zo is er recentelijk een onbekende uitbreidingsstudie uit de vijftiger jaren boven tafel gekomen. Deze preview kijkt vooruit naar de overzichtsstudie van uitbreidingsplannen van het Binnenhof door de eeuwen heen.
En er is na afloop ruimte voor vragen, suggesties en verwondering!

Meer informatie

Datum en tijd: Maandag 15 maart 2021, vanaf 15.00 uur.

Locatie: Via Webex.

Aanmelden: kan via deze link, tot uiterlijk 12 maart.

Lees hier het volledige programma (PDF).

De Kennisindoor van het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel kennis te delen, uit te wisselen en te verspreiden. De focus ligt - naast algemene inhoudelijke thema’s op het vlak van restauratie, instandhouding en gebruik van monumenten - op actuele onderwerpen en thema’s van het Rijksvastgoedbedrijf. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle medewerkers van de aan de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) verbonden organisaties.