Rijksoverheid

De maatschappelijke waarde van rijksvastgoed; het Regionaal Ontwikkelprogramma en 7 praktijkvoorbeelden.

maandag, 16 juli 2018

Skyline van Den Haag / Beeld: Gerhard van Roon

De Ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops besloten tot het uitvoeren van een Regionaal Ontwikkelprogramma voor rijksvastgoed. Staatssecretaris Knops: “Het Rijk heeft een stevige positie op de vastgoedmarkt, deze positie is belangrijk bij het realiseren van de kabinetsdoelstellingen op het terrein van werken, wonen, duurzaamheid en circulaire economie. Dat kunnen we niet alleen. We willen daarom samenwerken met regionale en lokale initiatieven. Daar gaat dit ontwikkelprogramma over”.

Met circa 90.000 ha. grond en 12 mln. m² vloeroppervlakte is het Rijksvastgoedbedrijf de grootste grondbezitter en vastgoedeigenaar in Nederland. Bij de ontwikkeling van dit vastgoed wil het kabinet naast het economische rendement ook nadrukkelijk het maatschappelijk rendement centraal stellen. Bij de uitvoering van het Regionaal Ontwikkelprogramma wil het Rijk de verbindende factor zijn door de inzet van het eigen Rijksvastgoed en het samenbrengen van partijen. Als belangrijke voorwaarde stelt het Rijk dat bij deze samenwerking rond concrete projecten alle partijen gezamenlijk investeren.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op diverse plekken in het land actief en kiest daarbij vaak voor een gebiedsgerichte aanpak. Veelvoorkomende thema’s zijn duurzaamheid, energietransitie, werkgelegenheid, vervoer en wonen. Met ons diverse vastgoed, onze slagkracht en onze strategische contacten zijn de afgelopen jaren succesvolle initiatieven tot wasdom gekomen.

Zonder uitzondering werkten we daarbij samen met andere ministeries, regio’s, provincies, gemeenten, waterschappen en marktpartijen.

Hier vindt u meer informatie over het Regionaal Ontwikkelprogramma en over de zeven voorbeeldprojecten.