Rijksoverheid

De Netwerkscan: het Rijksvastgoedbedrijf en Alliander starten gebiedsgerichte samenwerking.

donderdag, 22 maart 2018

Eind 2016 heeft het Rijksvastgoedbedrijf een boeiende kennismaking gehad met Alliander. Hier is een vruchtbare samenwerking uit voort gekomen: de Netwerkscan.

Alliander is een dienstverlener op het vlak van energie netwerken. De Nederlandse netbeheerders, zoals Alliander, hebben met het energietransport, de aansluitdienst en de meetdienst een exclusieve, wettelijke taak. De tarieven worden vastgesteld door de ACM.

Het Rijksvastgoedbedrijf en Alliander hebben duidelijke overeenkomsten op duurzaamheid ambitie en het maatschappelijk belang. De samenwerking levert voor Rijksvastgoedbedrijf kennis en informatie om duurzaamheidsambities mogelijk te maken. 

Een concrete vorm om de informatie beschikbaar te maken is de netwerkscan. Deze netwerkscan geeft op gebiedsniveau kennis en informatie zodat vroegtijdig kansen en samenwerkingsmogelijkheden kunnen worden herkend om panden te verduurzamen. Met deze kennis kunnen kansen worden benut die anders buiten beeld waren gebleven. Deze gebiedsaanpak is nodig omdat de mogelijkheden op gebouwniveau niet altijd toereikend zijn om energieneutraal te kunnen worden. De eerste netwerkscan van Arnhem heeft inmiddels geleid tot meerdere concrete project initiatieven en samenwerking, zoals een collectieve warmte- en koudeopslag bij het kantoor van de Belastingdienst aan de Groningensingel. 

De netwerkscan is inmiddels verder ontwikkeld en wordt ingezet in het werkgebied van Alliander (grofweg Noord-Oost Nederland en Noord-Holland). Rijksvastgoedbedrijf is samen met Alliander aan het bekijken hoe en waar de netwerkscan op portefeuille niveau kan worden ingezet. Daarbij is het de bedoeling om hier samenwerking te zoeken met RVR partners en andere publieke organisaties. Voor meer informatie over de netwerkscan kan contact worden opgenomen met Christiaan Nijboer van het Rijksvastgoedbedrijf. christiaan.nijboer@rijksoverheid.nl.