Rijksoverheid

Geleerde lessen over groene energie op rijksgrond

dinsdag, 30 maart 2021
©Studio Marco Vermeulen

(©Studio Marco Vermeulen)

Nederland moet meer groene energie gaan opwekken. Hoe en waar gaan we dat doen? In 2019 is het pilot programma Hernieuwbare energie op rijksgrond van start gegaan.

De opgedane lessen van de afgelopen twee jaar zijn nu gebundeld in het document ‘Leerervaringen 2020’. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 70% van de elektriciteit groen moet zijn. Het Rijk wil het vastgoed inzetten voor een betere maatschappij en draagt daarom ook bij aan de klimaatdoelen. In het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond slaat het RVB de handen ineen met Rijkswaterstaat (RWS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Samen met regionale overheden, netbeheerders en draagvlak van burgers geven RWS, RVO en het RVB invulling aan het programma.

Het programma loopt tot 2023 en heeft als doel om via 10 verschillende pilotprojecten kennis en ervaring op te doen. Nu er twee jaar van samenwerking voorbij zijn, delen de drie partners de tussentijds ‘geleerde lessen’ uit het pilotprogramma. Het document zoomt in op een aantal inhoudelijke thema’s en licht de ervaringen toe op het gebied van projectaanpak, financiën en de samenwerking tussen diverse overheden.

De brochure met de leerervaringen is te downloaden via deze link.

Meer informatie over het programma vindt u op de website van het programma Hernieuwbare energie op Rijksgrond en op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.