Rijksoverheid

Inspirerend Panorama Nederland

vrijdag, 7 december 2018

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Het schetst een inspirerend, optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld.

Het college van rijksadviseurs, geleid door rijksbouwmeester Floris Alkemade, wil met Panorama Nederland laten zien dat een duurzaam Nederland er fantastisch kan uitzien. Een Nederland van duurzame landbouw, energiezuinige woningen, schone steden en goede verbindingen, een land dat zich aanpast aan het veranderde klimaat en hernieuwbare energiebronnen gebruikt.

Panorama Nederland is een panorama van acht meter doorsnede in de trant van Panorama Mesdag. Meer informatie vindt u op de website van het Atelier Rijksbouwmeester.