Rijksoverheid

Intentieovereenkomsten Skills in de Stad getekend

dinsdag, 12 november 2019

In Nederland zijn meer dan 150.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar ‘buiten beeld’. Veel jongeren dreigen daarbij vroegtijdig uit te vallen op school. Vaak is een slechte woonsituatie en een gebrek aan coaching de oorzaak dat de standaard leer-werktrajecten niet succesvol zijn.

Skills in de Stad biedt jongeren een samenhangend pakket van leren, werken, wonen en support. Daarvoor zet het Rijksvastgoedbedrijf als experiment twee lege rijksgebouwen in. Op 27 september ondertekende staatssecretaris Knops intentieovereenkomsten met de wethouders van Maastricht en Leeuwarden voor de pilots Skills in de Stad. Samen met de gemeenten en lokale (sociaal) ondernemers worden de panden omgebouwd tot een ‘warming-up’ centrum voor deze groep jongeren inclusief woonruimte. Na 1,5 tot 2 jaar stromen ze dan uit naar zelfstandige woonruimte met een perspectief op werk of vervolgopleiding. Als deze aanpak succesvol blijkt kunnen andere gemeenten dit model overnemen en daarbij eigen leegstaand publiek vastgoed inzetten. De MKBA die is uitgevoerd laat een enorm besparingspotentieel zien op de enorme kosten die nu worden gemaakt voor deze doelgroep.

Meer informatie? Zie: 

Of neem contact op met Hans ten Velden (Sr. adviseur Strategie, directie P&P).