Rijksoverheid

Meldt u nu aan voor de Opleiding Vastgoedeconomie 2018 (voor medewerkers van de RvR-diensten)!

vrijdag, 22 juni 2018

De opleiding Vastgoedeconomie is er speciaal voor medewerkers op hbo-/academisch-niveau van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheidsdiensten. Doel is om het inzicht te vergroten in de werking van de economische mechanismen bij gebiedsontwikkeling en de taken van de verschillende departementen hierin. 

Leerdoel

Centraal staat de vraag: "Hoe sturen op waarde in gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling?"

U bent werkzaam bij één van de diensten aangesloten bij de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid. U bent actief op de vastgoedmarkt om de blauwe en groene beleidsdoelen, infrastructuur- en huisvestingsprojecten te realiseren. Daarvoor is in veel gevallen grondverwerving noodzakelijk. Rijksvastgoed wilt u optimaal exploiteren, en als het niet tot het strategisch bezit behoort, zelfstandig verkopen of onderdeel maken van een grotere gebiedsontwikkeling met meerdere beleidsdoelstellingen, op een manier dat de grootste waardecreatie wordt bereikt. Het managen van alle vastgoedobjecten is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden: beheer van grond en vastgoed, hold/sell-analyses en het benutten van ontwikkelingskansen.

Programma

Het programma is opgedeeld in meerdere modules, waarin u de volgende aspecten van de Vastgoedeconomie aan de orde komen:

  • Het krachtenveld en de actoren
  • De grond- en gebiedsexploitatie
  • Juridisch, fiscaal en financieel perpectief
  • Sturen op vastgoedwaarde

De opleiding start bij voldoende belangstelling in september 2018 en wordt gehouden bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op elders deze website, in de brochure, of op de website van het ASRE. Met vragen over de opleiding of aanmelding voor deze opleiding kunt u zich wenden tot de heer Tempelman, Programma manager Executive Education: