Rijksoverheid

OPROEP: kennisdeling Predictive Maintenance

woensdag, 13 november 2019

Predictive Maintenance binnen het Rijksvastgoedbedrijf

In het huidige proces wordt onderhoud aan installaties gepleegd op basis van geschatte technische levensduur van materialen. Dit wordt altijd met een veiligheidsfactor gedeeld om potentiele uitval (met de gevolgen van dien) te vermijden. Dit is niet efficiënt, want vaak kan een installatie (of deel ervan) nog veel langer mee dan wordt geschat. Dit, gezien de groot aantal installaties in onze portefeuille, leidt tot een verspilling van miljoenen euro’s in de lange termijn. Wat als wij de staat van onze installaties zouden kunnen bijhouden, zonder ze te hoeven inspecteren?

Tijdens de recente landelijke RVB-dag hebben de medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf massaal gestemd op Predictive Maintenance bij de verkiezing van de Innovatieprijs 2019. Zij steunen daarmee het initiatief om ons onderhoud meer en meer datagestuurd uit te laten voeren.

Predictive Maintenance heeft het potentie om uitvaltijden te verminderen, evenals het aantal inspectieritten en vervangingskosten. Voorspellend onderhoud stelt facility managers in staat om altijd de huidige staat van de apparatuur in hun portfolio te zien. Continue bewaking maakt het mogelijk om op de hoogte gebracht te worden van elke overschrijding van drempels, zodat er meteen ingegrepen kan worden. Toepassing hiervan is ook nog grotendeels onontgonnen terrein. Daarom onderstaande oproep.

Kennisdeling

Onze collega diensten zijn hier ook mee bezig en wij werken graag met ze mee! Deel jij ook graag je kennis of ervaring met ons? Neem dan contact op met Saskia Hesselink (Sr. Adviseur Strategie, Rijksvastgoedbedrijf).