Rijksoverheid

Rijksvastgoedbedrijf verankert gebiedsgericht werken

dinsdag, 12 november 2019

Met het Regionaal Ontwikkelprogramma heeft het Rijksvastgoedbedrijf een nieuwe koers uitgezet. De nieuwe Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie wijzen daarin de weg: gebiedsgericht werken met maatschappelijke meerwaarde. Recent heeft het directieteam besloten om gebiedsgericht werken in de organisatie te verankeren. Het RVB wil meer betekenis geven aan zijn gebouwen en gronden in en voor de omgeving, ook in het belang van de klanten en gebruikers. Het verbinden van huisvestingsvragen met de omgeving levert verrassende inzichten op. Zo konden we recent voor een gebruiker een koppeling maken tussen de vraag naar gekwalificeerd personeel, lokale opleidingsmogelijkheden en de huisvestingsvragen. Ook op het vlak van hernieuwbare energie is een gebiedsbenadering bijna voorwaardelijk om de verduurzaming van het vastgoed samen met andere partners te realiseren. Dat blijkt uit de aanpak zoals bij EnergieRijk Den Haag en Arnhem Prinsenhof. Met een centraal Team Gebieden en een aantal lokale gebiedscoördinatoren wordt de gebiedskennis binnen de organisatie gebundeld en kan het RVB zijn rol als huisvester, beheerder en maatschappelijk partner nog beter spelen.

Meer weten? Neem contact op met Hans ten Velden (Sr. Adviseur Strategie, Rijksvastgoedbedrijf).