Rijksoverheid

RVR verdiepingssessie Toekomstwaarde van Gebouwen

woensdag, 19 december 2018

Op de Landelijke Vastgoeddag van de RVR van 17 oktober jl. is door de Nationale Politie en het Rijksvastgoedbedrijf een workshop gegeven over Toekomstwaarde. Deze workshop krijgt een vervolg in een verdiepingssessie op 14 februari 2019.

Ontwikkelingen als robotisering, automatisering en veranderende werkwijzen zorgen voor een steeds grotere dynamiek in de vraag naar huisvesting. De aard van het bouwproces, de gebouwde omgeving en de bouwtechniek faciliteren deze veranderingen over het algemeen slecht. Dit leidt tot inefficiëntie voor de gebruiker of tot hoge aanpassingskosten en milieuvraagstukken. Dat betekent dat we anders naar vastgoed moeten kijken. Hoe zorgen we ervoor dat een gebouw in gebruik is en blijft?

RVB en de politie zijn een methode om de adaptiviteit van vastgoed te meten aan het valideren. Dit is een publiek – privaat initiatief van ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, Brink groep, TU delft, Rijksoverheid en diverse brancheorganisaties.

In deze verdiepingssessie over toekomstbestendigheid en waardebehoud van vastgoed wordt gekeken vanuit het perspectief van eigenaar, gebruiker en de maatschappij.

Deelnemen?

Op 17 oktober is de gesteld wie in RVR verband over dit onderwerp verder wil praten. Meerdere aanwezigen hebben zich direct ter plaatse al aangemeld. De bijeenkomst staat open voor alle bij dit onderwerp betrokken medewerkers van de RVR-leden.

De deelnemers die zich hiervoor al hebben opgegeven worden in januari benaderd.

Andere geïnteresseerden in dit onderwerp kunnen contact opnemen met Maud Vrins (Nationale Politie); maud.vrins@politie.nl of met Kees Wassenaar (RVB); kees.wassenaar@rijksoverheid.nl.