Rijksoverheid

Save The Date: Kennis Indoor Monumenten (KIM) 2019

dinsdag, 18 december 2018

De Kennis Indoor Monumenten (KIM) Rijksvastgoedbedrijf zijn bijeenkomsten met als doel kennis te delen, uit te wisselen en te verspreiden over monumenten. Vooral op het terrein van restauratie, instandhouding, gebruik en herontwikkeling hiervan, maar daarbij wel steeds de focus op actuele onderwerpen en thema’s van het Rijksvastgoedbedrijf. Hiermee wordt een platform geboden aan onze rijksvastgoedpartners en professionele relaties.

De meest recente Kennis Indoor van maandag 17 december stond in het teken van onze toekomst: in Panorama Nederland verbeeldt het College van Rijksadviseurs ‘een optimistisch en aantrekkelijk toekomstperspectief’ voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit Panorama is op 6 december aan minister Ollogren van BZK gepresenteerd; inmiddels is Panorama Nederland op reis door Nederland.

De eerstvolgende Kennis Indoor staat gepand voor 21 januari a.s. Schrijf dus alvast de volgende data in uw agenda voor de KIM in 2019:

•21 januari 2019 - Bouwhistorie Binnenhof
•18 februari 2019
•18 maart 2019
•15 april 2019