Rijksoverheid

Start Opleiding Maatschappelijke Meerwaarde Rijksvastgoed

donderdag, 17 december 2020

Overheden hebben veel en divers vastgoed. Door gronden slim in te zetten kan een bijdrage worden geleverd aan diverse verschillende beleidsdoelen en maatschappelijke opgaven. Hoe het rijk dat het best kan doen, wat het de maatschappij kost, én wat het ons oplevert, zijn vragen waarmee meerdere vastgoedhoudende diensten worstelen.

Daarom heeft TIAS in opdracht van de RvR voor haar medewerkers een nieuwe opleiding voor vastgoedprofessionals bij het rijk ontwikkeld: “Maatschappelijke Meerwaarde van publiek vastgoed”.

De opleiding is in eerste instantie exclusief bedoeld voor vastgoedontwikkelaars, portefeuillemanagers en-  beheerders, planeconomen en rentmeesters bij rijksvastgoedhoudende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Ministerie van Defensie, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Nationale Politie, Prorail, e.d.

De opleiding start in het voorjaar 2020. U kunt zich vanaf heden inschrijven bij TIAS.

Meer informatie over de inhoud van de opleiding en de inschrijving vindt u elders op onze website.

Op de website vindt u tevens informatie over de twee lopende opleidingen. De eerstvolgende RvR-opleiding Vastgoedeconomie van de ASRE start op 5 februari a.s. Inschrijving is mogelijk tot één week voor aanvang. De RvR-opleiding Juridisch Vastgoed van het NCOI start later in het jaar.