Rijksoverheid

“The Green House” Utrecht: Circulariteit en Toekomstwaarde van gebouwen in de Praktijk.

dinsdag, 11 februari 2020
foto: Remco Zwinkels

Op woensdag 29 januari vond een inspirerende bijeenkomst plaats voor de RVR-organisaties over circulariteit en toekomstwaarde van gebouwen. Begin 2019 was er een eerste bijeenkomst over toekomstwaarde, waarbij verschillende RVR organisaties hebben toegelicht hoe zij omgaan met toekomstwaarde van gebouwen. Toen is afgesproken dit een vervolg te geven aan de hand van een projectbezoek.

Dit projectbezoek vond de 29e plaats in het circulaire paviljoen “The Green House” in Utrecht. Hier liet Crystal Ririassa van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zien zij met circulariteit bezig zijn. Binnen het RVB wordt hierop gestuurd via de “Koers Circulair". Een belangrijk uitgangspunt is Learning bij Doing. Crystal vertelde o.a. hoe het RVB circulariteit integreert in de projecten. Belangrijk is dat al in een vroeg stadium wordt nagedacht over circulariteit. Hiervoor heeft het RVB het instrument "BLOEI" ontwikkeld. Daarna werd een toelichting gegeven op het circulaire paviljoen “The Green House” in Utrecht.

Peter Eitjes, eveneens van het Rijksvastgoedbedrijf, gaf een toelichting vanuit zijn rol als opdrachtgever voor de PPS renovatie van Rijkskantoor de Knoop. Onderdeel van de opgave was om voor een tijdelijk onbenut terrein een concept te ontwikkelen dat de levendigheid van het gebied zou verhogen. Hetresultaat is "The Greenhouse". Rogier Joosten (Consortium R Creators, ontwikkelaar) en Ernest v.d. Voort (Albron, exploitant) een inspirerende toelichting gegeven op het ontstaansproces en de exploitatie van het paviljoen. De bijeenkomst werd afgerond met een rondleiding.