Rijksoverheid

"Uitgaan van je kracht in plaats van je macht"

woensdag, 19 december 2012

De eerste werkdag van Roos van Erp-Bruinsma, als CEO/Directeur-generaal a.i. van het Rijksvastgoedbedrijf in oprichting begint op 10 december met een kennismakingsbijeenkomst met de toekomstige medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf. Het is tegelijkertijd het moment waarop de meeste collega’s van de verschillende diensten elkaar voor het eerst ontmoetten.

Bijzonder
In een vol bedrijfsrestaurant aan de Rijnstraat 8 heet algemeen directeur Rijksgebouwendienst Alex Vermeulen iedereen welkom: de medewerkers van de Rijksgebouwendienst, de directie Rijksvastgoed en de Haagse vestigingen van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en geeft hij het woord aan de nieuwe CEO/Directeur-generaal. Roos van Erp vindt het een bijzonder moment: de eerste bijeenkomst waarbij alle collega’s die een rol spelen in het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf bij elkaar zijn. ‘Welkom bij deze nieuwe start.’

Machtig
Roos van Erp refereert aan de metafoor van de olifant en de neushoorn die Alex Vermeulen en Frank Jongbloed gebruikten in hun presentatie tijdens het ‘rondje ondernemingsplan’ . Een goed koppel, want ze noemt de dieren ‘pienter, oersnel en zeer wendbaar’. Samen met de directie Rijksvastgoed zijn ze straks het grootste vastgoedbedrijf. ‘Een machtige positie, maar je moet altijd uitgaan van je kracht in plaats van je macht.’

Zwaar
Ze vindt het belangrijk de zinsnede over ‘de halvering van de Rijksgebouwendienst’ toe te lichten die in haar opdracht staat. ‘Want die zin is namelijk geen optelsom op de taakstelling van Rutte I, maar is om uit te leggen dat de opgave niet simpel is en dat je begint met een organisatie waar al het een en ander in gang is gezet. De context waar we in zitten is zwaar’, aldus Van Erp. ‘Rutte I is een flinke taakstelling, maar ook de taakstelling van Rutte II waarbij het RVOB 4,4% en de Rgd 13,3% taakstelling in geld heeft.’

Twitteren
Maar ze licht gelijk toe: ’Ik ga niet morgen aan de O&F-discussie beginnen. Eerst moet er een financieel fundament liggen, want u weet, net als ik, dat zonder een goed fundament ieder gebouw gaat wankelen.’ Het ondernemingsplan dat nu in de consultatieronde is, zal ze dan ook verder uitwerken, waarbij ze in nauw contact blijft met de medezeggenschap. ‘Medezeggenschap vind ik erg belangrijk. Ik wil ook zo spoedig mogelijk een gezamenlijk medezeggenschapsorgaan vormen. Ik vind het belangrijk om helderheid te geven en ik zal zo snel mogelijk laten weten hoe ik het beste van me kan laten horen. Misschien is het tijd om te gaan twitteren. Maar ik kies graag wat het beste bij jullie past.’

Turven
Roos van Erp vertelt heel persoonlijk over zichzelf en haar loopbaan: ze is 52 jaar, bijna 25 jaar getrouwd en woonachtig in Utrecht en maakt met veel plezier de dagelijkse reis naar Den Haag. Ze studeerde Bouwkunde aan de HTS van Leeuwarden en studeerde af als aannemer en zou zeker als aannemer aan de slag zijn gegaan als de bouwwereld toen niet in een dip zat. Ze voelt zich erg betrokken bij de Rijksgebouwendienst waar ze haar eerste baan had en waarbij Pim van der Heyden, ook in de zaal aanwezig, haar eerste baas was. ‘Je leert het allermeeste in je eerste baan’, vindt Van Erp. Met enthousiasme vertelt ze over die eerste baan bij de Rgd waarbij ze als 24-jarige onderin de Pleingarage met een bloknoot auto’s zat te turven om een rendementsberekening van de garage te maken. Ze had vervolgens 26 parafen uit de organisatie nodig en ze ging ze daarna zelf ophalen, om er de vaart in te houden.

Altijd wat
Voordat Roos van Erp secretaris-generaal van BZK was, was ze onder meer directeur bij Connexxion. ‘OV en bouw lijken ver uit elkaar te liggen, maar hebben veel overeenkomsten. Er is namelijk altijd wel wat bij de uitvoering. Als er bussen uitvallen of als er een gebouw trilt. Dan kunnen we alles: creativiteit, korte termijn oplossingen en de mouwen opstropen.’
Na haar toespraak is er ruimte voor vragen en loopt Roos van Erp langs de tafels om met de medewerkers te praten. Ze beantwoordt een vraag over de termijn van haar opdracht. Roos van Erp: ‘Mijn opdracht is voor één jaar. In die periode moet het RVB er staan.’