Rijksoverheid

Verslag Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2018

donderdag, 1 november 2018

Op 17 oktober vond de jaarlijkse Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid (LVR 2018) plaats in de Kunstlinie Almere (KAF). Centraal stond het begrip Meerwaarde, in het bijzonder maatschappelijke meerwaarde van het Rijkvastgoed. Onder andere Rijksbouwmeester Floris Alkemade, prof. dr. Dirk Brounen van de universiteit Tilburg, prof. dr. Jaques de Swart van de universiteit Nijenrode, Anneloes van Boxtel van het Rijksvastgoedbedrijf en Wethouder Maaike Veeningen (Wethouder Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling, Onderwijs-Arbeidsmarkt, Gemeente Almere) gaven hierop hun visie. 

Circa 140 deelnemers troffen elkaar tijdens de inspirerend programma. In de plenaire sessies, workshops van en excursies in en rond Almere werd goed zichtbaar hoe de RVR-organisaties samen werken aan o.a. verduurzaming, klimaatadaptatie, mobiliteit en de regionale woonopgaven. Een verslag van de bijeenkomst en de plenaire presentaties vindt u hier (achter de inlog voor RVR-leden).

In 2019 is er wederom een landelijke vastgoeddag Rijksoverheid. Deze zal plaatsvinden in oktober. Wij houden u hierover op de hoogte via onze website en nieuwsbrief.