Rijksoverheid

AANKONDIGING Kennis Indoor 104: Grond & Bodem

Monday, 29 March 2021

Nederland, klein van maat, staat voor grote ruimtelijke opgaven. De Nederlandse bodem is kwetsbaar en grond is schaars. Laat nu het Rijk nog altijd de grootste vastgoed portefeuille aan gronden in Nederland beheren. Een deel daarvan, iets meer dan 90.000 ha, wordt beheerd en ontwikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf. Er gaat geen dag voorbij of er wordt geschreven over de grote maatschappelijke opgaven waar we voorstaan, opgaven die ons vanuit verschillende perspectieven nadrukkelijk aangaan!

Vandaar twee inspirerende beschouwingen die tot nadenken aanzetten en vooral oproepen tot actie!

Adriaan Geuze is een even warm pleitbezorger voor het Nederlandse landschap als kritisch beschouwer van hoe we daar als samenleving mee omgaan. We gaan van het eeuwenoude zandlandschap naar de magie van het land maken tot het hedendaagse ruimte vraagstuk van woningbouw, infra, logistieke dozen en energie.
Het momentum van een nieuw kabinet, de roep om een nieuw ministerie wonen/ruimte of in ieder geval actiever rijks(grond)beleid is alom.

Jannemarie de Jonge zal, als vers aangetreden Rijksadviseur voor het Landschap, reflecteren en ingaan op waar we het over moeten hebben de komende jaren. Gezonde Grond en breed rentmeesterschap is daar in ieder geval onderdeel van.

Een mooi moment om daar over in gesprek te gaan. Meer informatie leest u hier.

Wanneer?

  • Maandag 12 april
  • 15:30 - 17:00
  • digitaal mbv WEBEX. 

Aanmelden?

Aanmelding via deze link. De outlookreservering wordt vrijdag 9 april vervangen voor de aangemelde deelnemers.

Over de Kennis Indoor

De Kennisindoor van het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel kennis te delen, uit te wisselen en te verspreiden. De focus lag sinds het begin van de reeks in 2008 op het vlak van restauratie, instandhouding en gebruik van monumenten: (KIM) Sinds 2018 staat ook de maatschappelijke betekenis van het Rijksvastgoed nadrukkelijker op de agenda en gaan we daarover de dialoog aan (KID). Om hieraan te kunnen werken is het noodzakelijk tot een meer gebiedsgerichte benadering te komen waarbij naast de primaire opgaven invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke agenda. Vanuit het besef dat ruimte schaars en de urgentie groot is besteden wij bijzondere aandacht aan een brede benadering van de gehele RVB portefeuille. We organiseren daartoe om en om met de Kennis Indoor Monumenten (KIM) een Kennis Indoor Dialoog (KID).

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle medewerkers van de aan de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) verbonden organisaties.