Rijksoverheid

Aankondiging: Kennis Indoor Binnenhof RVB

Thursday, 14 March 2019

Op maandag 18 maart zal de 90e editie van Kennis Indoor plaatsvinden, met als onderwerp ‘Bouwhistorisch onderzoek Binnenhof’.

De voorbereidingen voor de renovatie van het gehele Binnenhofcomplex, waarvan de uitvoering volgens
planning na Prinsjesdag 2020, van start gaat zijn in volle gang. Onderdeel van dat voortraject zijn een reeks van bouwhistorische (deel)onderzoeken van de verschillende gebouwen die tezamen het Binnenhofcomplex vormen.

In de themareeks Kennis Indoor Binnenhof nemen we u dit keer graag mee naar de resultaten van de
onlangs opgeleverde deelonderzoeken. Onderzoeken van zowel het gebouw K, het voormalige ministerie
van Koloniën een ontwerp van Rijksbouwmeester Rose als ook gebouw J, het voormalige departement van
Justitie een ontwerp van de jonge architect en later Rijksbouwmeester Peters. Beide gebouwen maken
onderdeel uit van de huisvesting van de Tweede Kamer.

In de bijlage vindt u de uitnodiging met inhoudelijke en praktische informatie.

Geplande Kennisindoor reeks vervolg 2019:

  • 15 april: Buitenruimten Binnenhof, historie en betekenis in Den Haag.
  • 20 mei: Biodiversiteit en de stad/natuur in de stad.