Rijksoverheid

Save the Date: Landelijke Vastgoeddag RVR 2019!

Friday, 8 March 2019

De 19e Landelijke Vastgoeddag van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) zal plaatsvinden op donderdag 10 oktober 2019.

Deze dag is bedoeld voor kennisdeling en netwerkontwikkeling door en tussen de medewerkers van de aan de RVR verbonden organisaties. Net als voorgaande jaren zal er weer een breed programma van lezingen, excursies en workshops worden gepresenteerd. Komende voorjaar delen we hier en via de mail meer details over de locatie, het thema en de nadere invulling van het programma.

Achter de schermen wordt op dit moment druk gewerkt aan het programma voor de 19e Landelijke Vastgoeddag van de vastgoeddiensten van het Rijk, georganiseerd door de RVR.

Denkt u graag mee over de inhoud van deze dag, wilt u een interessant project met uw RVR-partners bespreken of juist aan hen presenteren, of heeft actuele vragen en (beleids)opgaven die u met de RVR nader wilt verkennen? Uw suggesties zijn van harte welkom en kunt u kenbaar maken in een mail naar: postbus.RVB.RVR@rijksoverheid.nl.  

Nadere informatie volgt, maar zet de datum dus alvast in uw agenda!