Rijksoverheid

Staatssecretaris Knops bij ontvangst rapport ‘Grond in Beweging’: innovatief grondgebruik steunen

Friday, 8 March 2019

Staatssecretaris Knops (BZK) en gedeputeerde De Reus (provincie Flevoland) Beeld: Fotostudio Wierd

Bij de overhandiging van het onderzoeksrapport ‘Grond in Beweging’ op 6 maart gaf staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan het initiatief te steunen om nieuwe combinaties van grondgebruik uit te proberen. Knops is bereid om rijksgronden daarvoor beschikbaar te stellen. Dit past geheel binnen zijn beleid om rijksgronden in te zetten voor innovatief en meervoudig grondgebruik en daarmee voor maatschappelijk rendement.
Het onderzoek Grond in Beweging met als ondertitel ‘ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland in de periode 2025-2040’ werd uitgevoerd door de Universiteit van Wageningen (Wageningen Economic Research) en het Kadaster in opdracht van de stuurgroep Grondgebruik Flevoland. In deze stuurgroep zijn de provincie, de Land- en Tuinbouworganisatie LTO-Noord, het waterschap Zuiderzeeland en het Rijksvastgoedbedrijf vertegenwoordigd. De studie heeft een directe link met het voorbeeldproject ‘Toekomstgericht grondgebruik Flevoland’ uit het Regionaal Ontwikkelprogramma van staatssecretaris Knops, waarmee het kabinet in juni 2018 instemde.

Verlies landbouwareaal

Gedeputeerde Jan de Reus van de provincie Flevoland zei bij de overhandiging van het rapport aan de staatssecretaris dat het onderzoek duidelijk maakt welke ingrijpende veranderingen de komende periode in het agrarisch areaal van grofweg 100.000 ha. zullen plaatsvinden. Het onderzoeksrapport voorspelt verlies van landbouwgrond ten gunste van planologische doeleinden zoals woningbouw, natuurontwikkeling, infrastructuur en de opwekking van zonne-energie. Ook zullen agrarische gebruiksmogelijkheden afnemen door de afnemende bodemkwaliteit., door stortbuien en door bodemdaling.

Het rapport Grond in Beweging vindt u op de website van de Universiteit van Wageningen.

Meer informatie over dit rapport:

Inge Van Huffelen, Rijksvastgoedbedrijf, dir. Transacties en Projecten, Projectmanager, M: 06 1520 4301, E: Inge.Huffelen@rijksoverheid.nl, of

Peter Petrus, Rijksvastgoedbedrijf, dir. Portefeuillemanagement en Portefeuillestrategie, afd. Strategie M: 0652 595 450, E: peter.petrus@rijksoverheid.nl.

Meer informatie over het regionaal ontwikkelingsprogramma vindt u hier.