Rijksoverheid

Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2020/2021

Ten gevolge van het coronavirus kon onze geplande jaarlijkse fysieke netwerkbijeenkomst in het najaar van 2020 niet doorgaan. De volgende Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid (LVR) staat gepland voor donderdag 14 oktober 2020.

Zodra meer bekend is over de locatie, het dagprogramma en de mogelijkheden tot inschrijving informeren we u hier.

Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2019

Sensoren kunnen bijhouden wanneer een installatie in een gebouw aan onderhoud toe is. Maar bijvoorbeeld ook hoe de werkplaatsen in een kantoor worden gebruikt, of hoe verkeersstromen lopen in de omgeving van een pand. Deze data helpen bij keuzes maken over het ontwerp en onderhoud van een gebouw of terrein. Tijdens de Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid, op 10 oktober 2019, werd verkend hoe Rijksdiensten (big) data slim en verantwoord kunnen gebruiken in de gebouwde omgeving. Én hoe ze daarbij kunnen samenwerken!

Samenwerking en inspiratie over data gebruik stonden centraal tijdens de Jaarlijkse Landelijke Vastgoeddag, georganiseerd door de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR). Naast het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gastgemeente Eindhoven leverden diverse RVR-partners zoals Rijkswaterstaat, ProRail, de Nationale Politie en Staatsbosbeheer een bijdrage. Ook diverse ministeries zoals Defensie, Justitie en veiligheid, en Binnenlandse Zaken waren van de partij. De deelnemers kwamen bijeen op het voormalige Philipsterrein Strijp-S dat is omgevormd tot creatieve broedplaats en living lab voor sensorentechnologie. Een inspirerende plek om met elkaar kennis en ideeën uit te wisselen.

Digitale technologie is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven en biedt ongekende mogelijkheden. Op het werk, thuis en onderweg. We werken in een park of in de trein, kijken op afstand mee op camera’s in en rond onze woning, monitoren ons energiegebruik via een app, en betalen contactloos met ons mobiel.

Ook bij de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen biedt de technologische vooruitgang enorme kansen. In de zorgsector, het onderwijs, de energiesector, de industrie, de financiële dienstverlening en vele andere geledingen van de maatschappij nemen algoritmes steeds vaker beslissingen van ons over.

Niet verwonderlijk dat ook de gebouwde omgeving en daardoor Rijksvastgoedhoudende organisaties steeds meer data-gedreven worden, en een grote groei in toegepaste (data)technologie laten zien.

Deze groei gaat snel en soms onstuimig en roept nieuwe vragen op bij zowel gebruikers als beheerders van de Rijksgebouwen en –gronden. Vandaag zoeken we naar nieuwe inzichten en verkennen we zowel de kansen als de risico’s. Vragen zoals: van wie zijn de data eigenlijk?, hoe maken wij van losse data bruikbare informatie?, kunnen deze data onbedoeld voor kwaad óók worden gebruikt?, én is onze privacy geborgd? Komen aan de orde!

Een andere vraag is: welke kansen en bedreigingen bieden algoritmes in onze werkzaamheden? Algoritmen kunnen razendsnel rationele beslissingen nemen op basis van een enorme hoeveelheid data. Dit biedt ons geweldige mogelijkheden voor dienstverlening op maat. Maar soms is niet eens te achterhalen hoe een algoritme tot zijn besluit is gekomen.

Kortom, toepassing van data gedreven technologie en de uitvoering van onze taken raken steeds meer met elkaar vervlochten. Vandaag stellen we, met hulp van enkele aansprekende gastsprekers, elkaar de vraag: Wat betekent dit? Wat kunnen we ermee?

Programma

Opening - Frank Foreman (Rijksvastgoedbedrijf, voorzitter Raad voor Vastgoed Rijksoverheid)

  • De tekst van zijn voordracht vindt u hier.
  • De animatie uit zijn voordracht vindt u hier.

De staat van de techniek

Artificiële Intelligentie: de staat van de techniek - Pim Haselager (Radboud Universiteit Nijmegen)

Workshops

W1. De Ethische Data Assistent (DEDA): Verantwoorde datapraktijken,  o.l.v. David van den Berg (Utrecht Data School)

W2. Perronveiligheid; mobiliteitsmanagement op slimme(re) stations, o.l.v. Marcel van Ofwegen & Lee Verhoeff (beiden ProRail)

W3. Designing for Vitality,  o.l.v. Ida Damen & Roy van den Heuvel (Technische Universiteit Eindhoven)

W4. Data & gebiedsontwikkeling: kansen voor rijksdiensten & rijksdoelen?,  o.l.v. Martine de Vaan (Rijksvastgoedbedrijf) & Annemiek Tromp (Rijkswaterstaat)

W5. Vastgoedsturing op basis van data: verleden, heden en toekomst, o.l.v. Maud Vrins & Johan Martens (beiden Nationale Politie)

Introducties voorafgaand aan de paneldiscussie:

P1. IThiek - Silke de Wilde (Rijkswaterstaat)

P2. Sensorenregister Pilot - Mieke van Schaik (Gemeente Eindhoven)

P3. Vertrouwde datadeling - Gerard Kuijlaars (Nationale Politie)

 

Nederlands vastgoed in internationaal perspectief - Marilette van As (Rijksvastgoedbedrijf)

Excursies

E1. Dommeldal uit de Verf (Staatsbosbeheer)

E2. Binnen in het Atlasgebouw (Technische Universiteit Eindhoven)

E3. Welkom op de Hightech Campus (HTCE)

E4. Strijp-S: it’s a Living Lab (Strijp-S)

E5. Strijp-S: transformatie industrieel erfgoed (Strijp-S)

E6. Urban Farming in Progress: kom kijken, kom proeven! (Duurzame Kost)

Voor een nadere toelichting op de sprekers, hun cv's en relatie tot het onderwerp, de workshops, en de excursies, zie ook het programmaboekje van de Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2019.

Voor meer informatie over de LVR2019: lennard.elsman@rijksoverheid.nl

 

 

Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2018

Op woensdag 17 oktober 2018 vond de Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2018 voor de 18e keer plaats. Ditmaal in de Kunstlinie Almere Flevoland (KAF). Het doel van dit jaarlijkse evenement is kennisdeling en ontmoeting. Als thema is dit jaar gekozen voor “Samen Meerwaarde”; waar komen we als vastgoedhoudende diensten elkaar tegen en hoe kunnen we door samenwerking meerwaarde creëren op financieel als ook maatschappelijk gebied. De kamerbrief van staatssecretaris Knops over het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP) en de betekenis van deze kamerbrief voor de andere RVR-leden vormde de rode draad in het programma voor de dag.

Er was gekozen voor een uitgebreid plenair en facultatief programma, waarin de diverse vastgoedhoudende diensten gezamenlijk en zowel binnen (in workshops) als buiten (dmv excursies) aan elkaar zichtbaar konden maken voor welke maatschappelijke uitdagingen zij momenteel staan. De bijeenkomst viel samen met een reguliere RVR-vergadering waardoor ook de bestuurlijke kant van de RVR.

Het ochtendprogramma stond in het teken van kennisdeling via een plenaire sessie en een vijftal workshops.

De opening werd gedaan met een tweegesprek waarin de moderator van de dag Kees Lever (divisiedirecteur van Staatsbosbeheer) met Anneloes van Boxtel (programmadirecteur Rijksvastgoedbedrijf) inging op de kansen en gevolgen van de ROP-brief.

Vervolgens werd door Dirk Brounen (professor van TIAS, waarmee het RVB een meerjarig partnership heeft) en Jacques de Swart (professor van Nijenrode University) ingegaan op de maatschappelijke effecten van het vastgoedhandelen. Brounen presenteerde zijn derde deel van het onderzoek ‘Vastgoedsturing nieuwe stijl’ en De Swart bracht verdieping op het aspect meerwaarde met big data.

  • Klik hier voor de presentatie van Dirk Brounen.
  • Klik hier voor de presentatie van Jacques de Swart.

Hierna was er de keuze tot het volgen van drie van de vijf korte workshops door de diverse RVR-partners. Aansluitend op het thema van de dag werd ingegaan op de wijze waarop met duurzaamheid (Zonneveld Almere Buiten A6 en opwekking op RWS areaal), natuurwaarde (Marker Wadden), toekomstwaarde en erfgoedwaarde wordt omgegaan.

In de middag ging Floris Alkemade in op sociaal maatschappelijke meerwaarde met vastgoed. Vanuit de missie van het Rijksvastgoedbedrijf om Rijksoverheidsdoelen te realiseren in samenwerking en met oog op de omgeving, werd ingegaan op de tweedeling in de maatschappij en concrete projecten als Skills voor de Stad om deze tweedeling tegen te gaan.

  • Klik hier voor de presentatie van Floris Alkemade.

Het plenaire deel werd afgesloten door Maaike Veeningen, wethouder Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling van de gemeente Almere. Naast een schets van het ontstaan van Almere en de historisch sterke band met de rijksoverheid, werd ingegaan op de uitdagingen waarvoor de stad staat. In het bijzonder was dit de woningbouwopgave, de infrastructurele uitdaging die dit met zich meebrengt, en de relatie met de diverse rijksvastgoedhoudende diensten.

  • Klik hier voor de presentatie van Maaike Veeningen.

Het 2e deel van de middag was gereserveerd voor het bezoek aan concrete projecten, zoals Floriade expo 2022, de BouwEXPO Tiny Housing, Asielzoekerscentrum Almere, Nieuwe Natuur in en om de stad en de woningbouw in Oosterwold. Eén excursie, naar het Stationsgebied in Almere, geschiedde te voet. De overige excursies werden met gehuurde bussen uitgevoerd.

In het plenaire deel werden de deelnemers uitgedaagd om elkaar te bevragen over wat zij onder maatschappelijke meerwaarde verstaan. Dit gaf tevens de ruimte om nader met elkaar kennis te maken.
Tijdens de lunch, de wisselingen tussen de workshops, in de kennisuitwisseling die plaatsvond tijdens de workshops en gedurende de excursies was ruimte gecreëerd voor ontmoetingen.

Ook bij de afsluitende borrel, waarin het wandverslag door de tekenaars van Aaaaha! werd onthulden en gedeeld, was ruimte om elkaar op informele wijze te spreken. 

 

Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2017

 Plenair Ochtendprogramma

 

Workshops Rijksvastgoed

 

Workshops In Beweging

 

Plenair Middagprogramma

 

En kijk hier voor een sfeerverslag van de dag zelf.

Voor meer informatie over de LVR2017: ruben.cales@rijksoverheid.nl  


 

 

Landelijke Vastgoeddag Rijksoverheid 2016

Plenair Ochtendprogramma


Workshops Rijksvastgoed


Workshops In Beweging

 

Kijk voor een impressie van de dag in dit korte filmpje op You Tube.

Voor meer informatie over de LVR2016: ruben.cales@rijksoverheid.nl