Rijksoverheid

Overzichtstabel Beleid-Vastgoedcombinaties Utrecht

Nr.

Onderwerp

Beleidsthema

Vastgoedhandelen

BVC-Fase

Beleidsstatus

Opdracht

Klik hier voor een begripsomschrijving

UT-01

Zeisterspoor

Hart van de Heuvelrug

Beheer: ingebruikgeving

 Te onderzoeken

Uitvoeringsbeleid

Past in opdracht (RVB)

Verkeersluw maken versus intensiever gebruik.

UT-02

Herbestemming Paleis Soestdijk

Provinciaal en lokale beleidskaders

Verkoop

 

 In uitvoering

Uitvoeringsbeleid

Past in opdracht (RVB)

Toekomstige gebruiksmogelijkheden voor het complex zoeken.

UT-03

Overdracht Mariaplaats, Utrecht

Erfgoedbeleid

Verkoop

 In ontwikkeling

Beleidsuitspraak nodig

Past in opdracht (RVB)

Overdacht aan NMo n.a.v. kamerbehandeling on hold gezet. Onderzoek naar acceptabele voorwaarden voor overdracht.

UT-04

Windmolenproject locatie Nieuwegein (A27)

CO2-reductie en duurzame energie-opwekking

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Uitvoeringsbeleid

Extern verzoek /opdracht nodig.RWS

Te onderzoeken mogelijkheden op plaatsing van windmolens langs de A27.

UT-05

Robuuste aaneengesloten SBB-gebieden (pm locaties)

SSB-uitvoeringsbeleid

Verkoop

In ontwikkeling

Uitvoeringsbeleid

past in opdracht SBB

Onderzoek naar mogelijke interesse van SBB in defensie-terreinen/opstallen.

UT-06

Herontwikkeling Marinierskazerne Van Braam Houckgeest te Doorn

Intentieovereenkomst

RVB, Provincie, Doorn

Verkoop

 In ontwikkeling

Uitvoeringsbeleid

Past in opdracht (RVB)

Onderzoek herbestemming terreinen marinierskazerne.

UT-07

Ontwikkeling rijkskantorenclusters Stationsgebied CS.

Versterken internationale concurrentiepositie
(stationsgebied Utrecht)

Beheer: ontwikkeling

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak nodig / Nieuw beleid gewenst

Past in opdracht (RVB)

Verder uitbouwen van kantorencluster in stationsgebied en ontwikkeling van nieuwe gebiedsgerichte kantoorconcepten.

UT-08

Kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte Stationsgebied CS

Stedelijke ontwikkeling

Beheer: ontwikkeling

Te onderzoeken

Uitvoeringsbeleid

Past in opdracht (RVB)

Onderzoek naar mogelijkheden tot leveren van bijdragen aan kwaliteit openbare ruimte.(LEES MEER)

UT-09

Utrecht Oost-Science Park/ hoogwaardige OV-ontsluiting

Stedelijke ontwikkeling

Beheer: ontwikkeling

Te onderzoeken

Uitvoeringsbeleid

Past in opdracht (RVB)

Bevorderen. Lobbyen voor hoogwaardige OV-ontsluiting met voldoende capaciteit, o.a. ten behoeve van rijksfuncties op Science Park.

UT-10

Toekomstige ontwikkelingen A27

Mirt
Gebiedsopgave A12 zone Oude Rijn - Lunetten

In beeld brengen strategische vastgoedposities

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak nodig

Extern verzoek /opdracht nodig.RWS

In beeld brengen strategische vastgoedposities. De druk op het gebied mag niet belemmerd werken op noodzakelijk toekomstige infra-aanpassingen.

 

 

 

 

 

 

 

THEMATISCHE ONDERWERPEN

UT-11

Nieuwe functies verzorgingsplaatsen

Economische Topregio

Beheer: ingebruikgeving

Te onderzoeken

Nieuw beleid gewenst

Extern verzoek /opdracht nodig.RWS

Onderzoek naar haalbaarheid en betekenis van nieuwe exploitatie-mogelijkheden verzorgingsplaatsen.

UT-12

Grond voor infrastructuur

Mirt

Verwerven (ruil)

Te onderzoeken

Uitvoeringsbeleid

past in opdracht RWS

Onderzoek naar beschikbare gronden voor realisatie Mirt-projecten.

UT-13

Verloedering bedrijventerreinen

Bedrijventerreinenbeleid, kantoren-leegstand

Verkoop

Te onderzoeken

Uitvoeringsbeleid

past in opdracht RVB

Onderzoek naar afstootplannen die verloedering bevorderen.

UT-14

Verduurzaming (eigendoms)voor-raad kantoren

Duurzaamheid, energiebeleid gemeente/provincie/Rijk

Beheer: ontwikkeling

Te onderzoeken

Uitvoeringsbeleid

past in opdracht RVB

Bijdrage aan energieprestatie-opgave van provincie en gemeente.

UT-15

Grond voor natuur en milieu

Natuur- en milieubeleidsopgaven

Verkoop (ruil)

Te onderzoeken

Beleidsuitspraak nodig

Extern verzoek /opdracht nodig (Provincie)

Verkenning naar gronden in portefeuille die een rol kunnen spelen in de realisatie van natuuropgaven.