Rijksoverheid

Voorstel vastgoedvanhetrijk.nl

Vastgoedvanhetrijk.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549. Vastgoedvanhetrijk.nl is geregistreerd in het Register van toegankelijkheidsverklaringen. Deze toegankelijkheidsverklaring wordt aangepast indien dit nodig is. Deze verklaring is bijgewerkt op 23 september 2020.

Status huidige website

Het is op dit moment bekend dat deze website niet aan alle gestelde richtlijnen voldoet. De huidige site is technisch en functioneel verouderd en zal voor het einde van dit jaar (31-12-2020) worden vervangen door een volledig nieuwe en daarmee beter toegankelijke website. Delen van deze website zijn tot die tijd wellicht niet of minder goed bruikbaar voor mensen met een functiebeperking.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?Neem dan contact met ons op via postbus.rvb.rvr@rijksoverheid.nl