Rijksoverheid

Kennis

Op het gebied van vastgoed worden verschillende opleidingen, cursussen en bijeenkomsten georganiseerd en verzorgd door de markt. Ook bestaan er voor diverse onderwerpen kennisgidsen. In RVR Actueel worden deze activiteiten bekend gemaakt. 

Nota Besluit RVR Kennis (PDF 197 KB)

Maatschappelijke Meerwaarde Rijksvastgoed

Maatschappelijke meerwaarde van publiek vastgoed staat in de samenleving en politiek sterk in de belangstelling. Overheden hebben veel en divers vastgoed. Door vastgoed en gronden slim in te zetten kan een bijdrage worden geleverd aan verschillende beleidsdoelen en maatschappelijke opgaven.

Hoe het Rijk dat het best kan doen, wat het de maatschappij kost, én wat het ons oplevert, zijn vragen waarmee meerdere vastgoedhoudende diensten worstelen.

Daarom heeft TIAS in opdracht van de RvR voor haar medewerkers een nieuwe opleiding voor vastgoedprofessionals bij het rijk ontwikkeld: “Maatschappelijke Meerwaarde van publiek vastgoed”.

voor wie

De opleiding is in eerste instantie exclusief bedoeld voor vastgoedontwikkelaars, portefeuillemanagers en-  beheerders, planeconomen en rentmeesters bij rijksvastgoedhoudende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Ministerie van Defensie, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Nationale Politie, Prorail, e.d.

wanneer

De opleiding start in het voorjaar 2020. De eerste bijeenkomst is in ieder geval online op 15 maart 2021, van 15.00 tot 17.00 uur. Wanneer de omstandigheden het toelaten vervolgen we met drie in in-class-dagen op 12 april 2021, 28 april 2021, en 31 mei 2021.

Meer informatie over de inhoud van de opleiding en de inschrijving vindt u in deze flyer.

inschrijven

U kunt zich vanaf heden inschrijven bij TIAS middels dit inschrijfformulier.

vragen

Voor overige vragen kunt u zich richten tot Lianne Coeleveld (Programma manager), +31 13 466 8648, l.coeleveld@tias.edu

Rijksopleiding Juridisch Vastgoed Rijksoverheid

Deze opleiding is in samenwerking met het NCOI op maat gemaakt voor de medewerkers binnen de operationele bedrijfsprocessen (vastgoed/juridisch) van het Rijk. U verkrijgt inzicht in het speelveld van de vastgoedorganisaties verenigd in de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid en bouwt een brede juridische basiskennis van de wet- en regelgeving (publiek- en privaatrecht) op. Naast een goed en opgefrist overzicht van de juridische aspecten van het vastgoed heeft u ook inzicht in de taken van de verschillende departementen. Met deze opleiding bent u nog beter inzetbaar in processen op het vlak van vastgoed.

De opleiding bestaat (gedurende 1,5 jaar) uit 3 modules van elk 6 workshops van 6 uur. Elke module wordt afgesloten met een schriftelijk examen. U kunt nu instappen bij Module 1 Privaat Recht. Deze gaat starten medio april 2020.

Informatie over deze opleiding vindt u hier en op de website van het ncoi.

Aanmelden kan per (halfjaarlijkse) module eveneens via de website van het ncoi.

Opleiding Vastgoedeconomie

De opleiding vastgoedeconomie stelt de strategische rol van de rijksoverheid in de gebieds- en vastgoedontwikkeling centraal. U leert vastgoedvraagstukken bekijken vanuit het perspectief van het Rijk als geheel. De opleiding is een samenwerking tussen de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en het Rijk, en biedt u handvatten voor een strategisch en economisch verantwoorde behandeling van uw (rijks)vastgoedvraagstukken.

De opleiding is in september 2019 inmiddels gestart, bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Ook de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van vastgoedportefeuillestrategieën van de Raad van Vastgoed Rijksoverheid diensten zullen behandeld worden.

De bedoeling is dat deze opleiding elk jaar in september wordt aangeboden.

Bekijk voor meer informatie onze website of de brochure Vastgoedeconomie. De RVR draagt de helft van de opleidingskosten.

Aanmelden kan via de website van de ASRE. Meer informatie kunt via de e-mail opvragen bij de heer Tempelman: p.tempelman@asre.nl.