Rijksoverheid

Juridisch Vastgoed Rijksoverheid

Juridisch Vastgoed Rijksoverheid

Deze opleiding is in samenwerking met de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid op maat gemaakt voor de medewerkers binnen de operationele bedrijfsprocessen (vastgoed/juridisch) van het Rijk. U krijgt inzicht in het speelveld van de vastgoedorganisaties verenigd in de Raad voor vastgoed Rijk en bouwt een brede juridische basis­kennis op van de wet- en regelgeving (publiek- en privaatrecht). Naast een goed en opgefrist overzicht van de juridische kanten van het vastgoed, krijgt u ook inzicht in de taken van de verschillende departementen. Hierdoor legt u de basis voor een vruchtbare samenwerking met uw collega's. Bovendien wordt met een excursie theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. 

Subsidie

De Raad voor Vastgoed Rijksoverheid verstrekt subsidie aan medewerkers van de Rijksdiensten bij deelname. 

Doelgroep

Deze opleiding is er voor medewerkers van het Rijk met een MBO- of HBO-achtergrond. Ook medewerkers die binnen de operationele bedrijfs­processen bij provinciale en gemeentelijke ­overheid en waterschappen werken, kunnen in overleg aan de modules deelnemen. 

Vooropleiding

U heeft een achtergrond op minimaal MBO-niveau en u bent werkzaam bij het Rijk. 

Doel en opzet

De opleiding biedt:

  • Inzicht in de omgeving, structuur, taak­stelling, opbouw vastgoedbezittingen, bedrijfsprocessen en vastgoedinformatie­systemen van de vastgoedorganisaties
  • Brede juridische basiskennis van de wet- en regelgeving op het gebied van publiekrecht en privaatrecht waarvan de vastgoed­organisaties zich bedienen
  • Inzicht in de samenhang en de synergie tussen de publiekrechtelijke en privaat­rechtelijke weg die de Rijksoverheid ­bewandelt voor het realiseren van Rijks­beleid met behulp van vastgoed
  • Excursie, waarbij theorie en praktijk gekoppeld worden. U wordt begeleid door de heren drs. E.J.M. (Edward) Coenen en drs. C.J.A.M. (Eric) de Vetter.

De opleiding bestaat uit 3 modules. Elke module wordt afgesloten met een schriftelijk examen. U kunt nu instappen bij Module 1 Privaat Recht. Die start medio april. 

Voorbereiding en studiebelasting

Ongeveer 5-6 uur per bijeenkomst. 

Online leeromgeving

Tijdens de opleiding heeft u toegang tot onze online leeromgeving. U vindt er alle studie-informatie. Ook kunt u er contact onderhouden met docenten en de andere deelnemers. 

Aanmelden

Aanmelden bij NCOI.nl