Rijksoverheid

UITNODIGING - RVR-lezing

donderdag, 14 januari 2021

“de publieke kracht achter maatschappelijke waardecreatie“

Maatschappelijke waarde van publiek vastgoed staat in de samenleving en politiek sterk in de belangstelling. Vastgoed kan een substantiële bijdrage leveren aan doelen op het gebied van onder meer natuurontwikkeling, cultureel erfgoed, milieu, leefbaarheid, stedelijke ontwikkeling, (circulaire) economie en wonen.

Het Rijk speelt met vastgoed actief in op actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals de woningbouwopgave, de stikstofproblematiek de biodiversiteitsopgave, de energietransitie, en ook de COVID-19 pandemie. Vaak zorgen slimme combinaties van vastgoed (gebouwen, gronden, infrastructuur en water) en beleidsdoelen voor die meerwaarde. Complexe vraagstukken waarop het Rijk samen met lokale en regionale partners tot resultaten wil komen.

Drie inspirerende sprekers nemen je in een drieluik vanuit hun eigen invalshoek mee in dit onderwerp:

  • Ir. Rowie Huijbregts: Maatschappelijke waardenafweging in de praktijk: een contextuele benadering
  • Buddy l’Hoest: Sturing op de vastgoedportefeuille
  • Dr. ir. ing. Ingrid Janssen: Wat als we de maatschappelijke meerwaarde van rijksvastgoed eens concreet maken?

Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen en in discussie te gaan.

Wanneer?

Op 4 februari 2021, 15:30 - 16:00 (Online).

Voor wie?

De RVR lezingen zijn primair gericht op de medewerkers van de vastgoedhoudende diensten van het Rijk, die samenkomen in de RVR. Dit zijn Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail, de Nationale politie, Staatsbosbeheer, de Vastgoeddiensten van het Ministerie JenV en het Ministerie van Defensie, het COA en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Daarnaast verwelkomen we ook graag beleidsmedewerkers en mensen werkzaam bij andere (semi)overheidsorganisaties.

Inschrijven?

Inschrijven voor digitale deelname aan deze lezing kan hier tot en met 3 februari. Na registratie ontvang je een uitnodiging om deel te nemen aan de virtuele bijeenkomst en een link naar de videoconference. Inschrijving is kosteloos en staat open voor medewerkers van het rijk en andere overheden.

Meer weten?

Meer informatie vindt u hier op onze website.