Rijksoverheid

Lezingen Raad voor Vastgoed Rijksoverheid

Eerstvolgende lezing: 4 februari 2021, 15:00-16:30 uur.


“de publieke kracht achter maatschappelijke waardecreatie “

Maatschappelijke waarde van publiek vastgoed staat in de samenleving en politiek sterk in de belangstelling. Vastgoed kan een substantiële bijdrage leveren aan doelen op het gebied van onder meer natuurontwikkeling, cultureel erfgoed, milieu, leefbaarheid, stedelijke ontwikkeling, (circulaire) economie en wonen.

Het Rijk speelt met vastgoed actief in op actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals de woningbouwopgave, de stikstofproblematiek de biodiversiteitsopgave, de energietransitie, en ook de COVID-19 pandemie. Vaak zorgen slimme combinaties van vastgoed (gebouwen, gronden, infrastructuur en water) en beleidsdoelen voor die meerwaarde. Complexe vraagstukken waarop het Rijk samen met lokale en regionale partners tot resultaten wil komen.

De lezing

In deze lezing delen we inzichten uit de theorie van maatschappelijke waarde, en hoe dit hoe dit kan worden ingezet in de praktijk van uitvoeringsorganisaties. Vragen als: wat is nu maatschappelijke waarde? Hoe weeg je deze? Is maatschappelijke waarde echt meetbaar te maken? En, welke spanningen kom je tegen als je het probeert te implementeren in je projecten en activiteiten?

Drie inspirerende sprekers nemen je vanuit hun invalshoek mee in dit onderwerp. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen en in discussie te gaan:

Rowie is promovenda aan de Erasmus Universiteit, afdeling Bestuurskunde, en doet haar promotieonderzoek bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Buddy is vakspecialist vastgoed bij de afdeling Leefomgeving, Juridische Zaken en Vastgoed bij ProRail; hij houdt zich bezig met de praktische doorvertaling van maatschappelijke waarde in zijn organisatie.

Ingrid is associate Professor Real Estate Management aan de TIAS School for Business & Society.

Ism met TIAS organiseert de RVR een opleiding over dit onderwerp. De presentatie geeft tevens een inleiding op de opleiding Maatschappelijke Meerwaarde Rijksvastgoed.

Over de RVR-lezingen

De Raad voor Vastgoed Rijksoverheid organiseert jaarlijks een serie kennislezingen rondom thema’s die de uitvoeringsdiensten van het rijk raken.

We streven ernaar om in een lezing meerdere invalshoeken van een thema te belichten, en de verbinding te maken hoe een theoretische benadering uitgewerkt wordt in de praktijk. Thema’s als maatschappelijke waarde van vastgoed, verduurzaming of beheer van monumentaal vastgoed komen in deze cyclus aan bod.

In de lezingen wordt een thema toegelicht aan de hand van presentaties, en is aansluitend tijd voor discussie en vragen. Informatie hierover vindt u op de website en in onze nieuwsbrief.

Voor wie?

De RVR lezingen zijn primair gericht op de medewerkers van de vastgoedhoudende diensten van het Rijk, die samenkomen in de RVR. Dit zijn Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail, de Nationale politie, Staatsbosbeheer, de Vastgoeddiensten van het Ministerie JenV en het Ministerie van Defensie, het COA en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Daarnaast verwelkomen we ook graag beleidsmedewerkers en mensen werkzaam bij andere (semi)overheidsorganisaties.

Wanneer?

Donderdag 4 februari, 15:00-16:30 (online)

Deelnemen aan deze lezing

Via deze link kun je je tot en met 3 februari inschrijven voor deze lezing. Na registratie ontvang je een uitnodiging om deel te nemen aan de virtuele bijeenkomst. Inschrijving is kosteloos en staat open voor medewerkers van het rijk en andere overheden. Na inschrijving ontvang je een link naar de videoconference.