Rijksoverheid

Opleiding Maatschappelijke Meerwaarde Rijksvastgoed

Maatschappelijke meerwaarde van publiek vastgoed staat in de samenleving en politiek sterk in de belangstelling. Overheden hebben veel en divers vastgoed. Door vastgoed en gronden slim in te zetten kan een bijdrage worden geleverd aan verschillende beleidsdoelen en maatschappelijke opgaven.

Hoe het Rijk dat het best kan doen, wat het de maatschappij kost, én wat het ons oplevert, zijn vragen waarmee meerdere vastgoedhoudende diensten worstelen.

Daarom heeft TIAS in opdracht van de RvR voor haar medewerkers een nieuwe opleiding voor vastgoedprofessionals bij het rijk ontwikkeld: “Maatschappelijke Meerwaarde van publiek vastgoed”.

voor wie

De opleiding is in eerste instantie exclusief bedoeld voor vastgoedontwikkelaars, portefeuillemanagers en-  beheerders, planeconomen en rentmeesters bij rijksvastgoedhoudende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Ministerie van Defensie, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Nationale Politie, ProRail, e.d.

wanneer

De opleiding start in het voorjaar 2020. De eerste bijeenkomst is in ieder geval online op 15 maart 2021, van 15.00 tot 17.00 uur. Wanneer de omstandigheden het toelaten vervolgen we met drie in in-class-dagen op 12 april 2021, 28 april 2021, en 31 mei 2021.

Meer informatie over de inhoud van de opleiding en de inschrijving vindt u in deze flyer en in het volgende filmpje.

inschrijven

Om ervoor te zorgen dat van alle RVR diensten medewerkers kunnen inschrijven loopt de inschrijving voor de eerste opleiding via de coördinator RVR opleidingen Kees Wassenaar.

Als eerste worden het aantal opleidingsplaatsen verdeeld over de RVR diensten en vervolgens kunnen de RVR diensten hun medewerkers doorgeven. Zij ontvangen dan van TIAS het inschrijfformulier.

U kunt zich vanaf heden inschrijven bij TIAS middels dit inschrijfformulier.

vragen

Voor overige vragen kunt u zich richten tot Lianne Coeleveld (Programma manager), +31 13 466 8648, l.coeleveld@tias.edu