Rijksoverheid

Opleiding Vastgoedeconomie

De opleiding Vastgoedeconomie is er voor medewerkers op hbo-/academisch-niveau van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheidsdiensten, om het inzicht te vergroten in de werking van de economische mechanismen bij gebiedsontwikkeling en de taken van de verschillende departementen hierin. 

Centraal staat de vraag: "Hoe sturen op waarde in gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling?"

U bent werkzaam bij één van de diensten aangesloten bij de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid. U bent actief op de vastgoedmarkt om de blauwe en groene beleidsdoelen, infrastructuur- en huisvestingsprojecten te realiseren. Daarvoor is in veel gevallen grondverwerving noodzakelijk. Rijksvastgoed wilt u optimaal exploiteren, en als het niet tot het strategisch bezit behoort, zelfstandig verkopen of onderdeel maken van een grotere gebiedsontwikkeling met meerdere beleidsdoelstellingen, op een manier dat de grootste waardecreatie wordt bereikt. Het managen van alle vastgoedobjecten is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden: beheer van grond en vastgoed, hold/sell-analyses en het benutten van ontwikkelingskansen.

De opleiding Vastgoedeconomie stelt de strategische rol van de Rijksoverheid in gebieds- en vastgoedontwikkeling centraal. Daarmee wordt een basis gelegd voor een gemeenschappelijk denkkader voor alle vastgoeddeskundigen binnen de Rijksoverheid.

De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) neemt u mee in het strategisch en economisch verantwoord omgaan met vastgoedvraagstukken. Dit betekent dat u de vastgoedvraagstukken vanuit het perspectief van het Rijk als geheel leert bekijken, met een open oog voor mogelijkheden tot waardecreatie die goed samengaan met het publieke doel. De opleiding is in nauw overleg tussen de RVR en de ASRE tot stand gekomen.

Programma:

  • Het krachtenveld en de actoren
  • De grond- en gebiedsexploitatie, juridisch, fiscaal en financieel benaderd
  • Sturen op vastgoedwaarde

De opleiding start bij voldoende belangstelling in februari 2021 en wordt gehouden bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. 

Meer informatie vindt u in de brochure en op de website van het ASRE.

Aanmelden hiervoor kan via de mail bij p.tempelman@asre.nl.