Rijksoverheid

Raad voor Vastgoed Rijksoverheid

Illustratie

De Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) is opgericht in 2001. In de Raad werken verschillende diensten van het Rijk samen op het gebied van vastgoed. Bij de oprichting waren dat Dienst Landelijk Gebied (DLG), nu opgegaan in het ministerie van Economische Zaken EZ, Rijkswaterstaat uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu I&M, Dienst Domeinen van het ministerie van Financiën (later genoemd Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf RVOB), de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZK en de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) van Defensie.
In 2008 zijn ProRail, Staatsbosbeheer en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bij de Raad aangesloten. De Nationale Politie VenJ sloot zich op 1 januari 2013 aan.
In 2009 is het mede op initiatief van de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid het opgerichte Gemeenschappelijk Ontwikkelbedrijf GOB samengevoegd met de Dienst Domeinen tot het Rijksvastgoed- en ontwikkelbedrijf RVOB en weer later tot het Rijksvastgoedbedrijf.
Op 1 juli 2014 fuseerden de diensten RVOB, de Rijksgebouwendienst en de DVD tot één Rijksvastgoedbedrijf. Op 1 januari 2016 is Dienst Landelijk Gebied opgeheven.

Bundeling van kennis

De Raad is een zichzelf ontwikkelend samenwerkingsverband van verschillende diensten die in de bedrijfsprocessen vastgoed als belangrijk middel inzetten bij beleidsrealisering of zich alleen bezig houden met vastgoedprocessen.
Alle departementen samen beheren ruim 100 miljard aan vastgoed van de staat (grond, gebouwen en infrastructuur). Hoewel Nederland klein bemeten is, doet de welvaart ons gedreven bouwen aan bijvoorbeeld snelwegen, windmolenparken en overheidsonderkomens.
Dat roept om een bundeling van kennis en informatie van de diverse vastgoedafdelingen van het Rijk. Inzicht in elkaars vastgoedposities en voorgenomen transacties kan voorkomen dat departementsbelangen botsen en vastgoedprijzen ongewild worden opgedreven. Uitwisseling van expertise maakt het Rijk daarnaast een gespierde speler op de vastgoedmarkt.

Inzicht in elkaars overheidsvastgoed

Alle departementen samen beheren ruim 100 miljard aan vastgoed van de staat (grond, gebouwen en Infrastructuur). Het grondgebied van het Rijk beslaat circa 13.4 % van het landoppervlak. Jaarlijks vinden er omvangrijke mutaties in voorraad plaats. Hoewel Nederland klein bemeten is, doet de welvaart ons gedreven bouwen aan bijvoorbeeld snelwegen, windmolenparken en overheidsonderkomens.
Dat roept om een bundeling van kennis en informatie van de diverse vastgoedafdelingen van het Rijk. Inzicht in elkaars vastgoedposities en voorgenomen transacties kan voorkomen dat departementsbelangen botsen en vastgoedprijzen ongewild worden opgedreven. Uitwisseling van expertise maakt het Rijk daarnaast een gespierde speler op de vastgoedmarkt.