Rijksoverheid

Over de Raad voor Vastgoed Rijk (RVR)

In de Raad zitten vertegenwoordigers van alle aangesloten organisaties.

De raad komt ongeveer zeven keer per jaar bijeen.

 De huidige leden van de Raad zijn:

Organisatie Naam Functie
Rijksvastgoedbedrijf (voorzitter) F. Foreman (Frank) RVB, Directeur Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement
Rijkswaterstaat Drs. M.A. van de Leemkule (Marcel) Coördinerend Adviseur Bestuursstaf
Ministerie Justitie en Veiligheid drs. R.A.P. Paas MBA (Roger) Directeur Huisvesting en Facilities
ProRail Drs. L.M. Pacilly (Luc) Manager Vastgoed
Nationale Politie G.J.T. Bennebroek (Guido) Afdelingshoofd strategisch beleid en huisvesting
Staatsbosbeheer J. Ottens (Janneke) Directeur Kennis & Expertise
COA F. Tromp (Frank) Unitmanager Huisvesting
Rijksvastgoedbedrijf M.A.A. van As MA (Marilette) Secretaris RVR

Agendaleden zijn:

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) drs. H.L. Boetes (Hans-Lars) Plv directeur
Ministerie van Defensie –Bestuursstaf KOL ir. A.A.G. Goedhart (Ard) Hoofd Afdeling Vastgoed

De werkzaamheden van de RVR worden grotendeels voorbereid en uitgevoerd door de afdeling Strategie en Uitvoeringsbeleid van de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P) van het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactgegevens RVR

Rijksvastgoedbedrijf, Dir P&P, afdeling S&U
Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag
Postbus 20950, 2500 EZ Den Haag
postbus.rvb.rvr@rijksoverheid.nl
088-115 80 08

Contact opnemen met Informatie Rijksoverheid

Het loket Informatie Rijksoverheid neemt namens de ministeries vragen in behandeling. U kunt uw vraag telefonisch, per e-mail, WhatsApp of via twitter stellen.