Rijksoverheid

RVR Diensten

In de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) werken zeven vastgoeddiensten samen op het gebied van aankopen, ontwikkelen, verkopen en beheren van vastgoed door het Rijk voor publieke doelen: 

 

Aan de RVR zijn als agendalid verbonden:

 

De RVR draagt zorg voor intensivering van een meer gestructureerde samenwerking tussen de vastgoedbeheerders van het Rijk. Uitgangspunten zijn:

  • Rijk als speler op de grondmarkt slagvaardiger maken, krachtiger en intern goed georganiseerd
  • RVR zet daartoe strategische en operationele activiteiten in gang
  • RVR kan uitvoerings- en beleidsregels voor vastgoed overeenkomen die de betrokken diensten binden