Rijksoverheid

Provinciale Rijksvastgoedplannen

De rijksoverheid zet zijn omvangrijke vastgoedportefeuille (gebouwen, grond, infrastructuur, water) steeds meer in voor verschillende beleidsdoelen. Dat varieert van cultureel erfgoed tot gebouwtransformatie, het opwekken van duurzame energie of de opvang van vluchtelingen.

De rijksvastgoedplannen per provincie zijn opgesteld om kansen en belemmeringen op te sporen bij het inzetten van rijksvastgoed voor beleidsdoelen. De aanpak om beleiddoelen op een systematische manier te koppelen aan het handelen met vastgoed (aankoop, beheer, verkoop), is nieuw en vergt verdere ontwikkeling. Dat kan alleen met de nodige inzet van alle betrokken partijen. In eerste instantie zijn dat het Rijk, de provincies en de gemeenten, maar ook andere partijen kunnen een bijdrage leveren aan een financieel en maatschappelijk verantwoorde inzet van rijksvastgoed voor beleidsdoelen. De informatie op deze webpagina is bedoeld om de werkwijze met rijksvastgoedplannen per provincie breed onder de aandacht te brengen en de informatie op een toegankelijke manier te delen. De uitwerking en uitvoering van de rijksvastgoedplannen is een vast onderwerp op de agenda van het Bestuurlijk Overleg MIRT.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben naar aanleiding van de informatie op deze webpagina, dan kunt u uw reactie sturen naar postbus.rvb.rijksvastgoedplan@rijksoverheid.nl.

Viewer

Klik hier op de viewer om meer te weten te komen over alle gevonden beleid-vastgoedcombinaties.