Rijksoverheid

Verklarende woordenlijst

ARBM
:Atelier Rijksbouwmeester
AZ
:Ministerie van Algemene Zaken
BAG
:Basisadministratie Adressen en Gebouwen
BZK
:Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CER
:Cultureel Erfgoed Rijksoverheid
COA
:Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CRA
:College Rijksadviseurs
DEF
:Ministerie van Defensie
DG
:Directoraat generaal
dg
:Directeur generaal
DLG
:Dienst Landelijk Gebied
DVD
:Dienst Vastgoed Defensie
EL&I
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
EZ
:Ministerie van Economische Zaken
FIN
:Ministerie van Financiƫn
I&M
:Ministerie van Infrastructuur en Milieu
ICRV
:Interdepartementale Commissie RijksVastgoed
IenM
:Ministerie van Infrastructuur en Milieu
MIRT
:Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MIRT

MoMo
:Modernisering Monumentenzorg
MOMO
:Modernisering Monumentenzorg
NPH
:Nationaal Programma Herbestemming
OCW
:Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
RCE
:Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
RGD
:Rijksgebouwendienst
Rgd
:Rijksgebouwendienst
RVB
:Rijksvastgoedbedrijf
RVOB
:Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
RVPS
:RijksVastgoedPortefeuilleStrategie
RVR
:Raad voor Vastgoed Rijksoverheid
RWS
:Rijkswaterstaat
SBB
:Staatsbosbeheer
SSf-CER
:Shared Service functie Cultureel Erfgoed
VenJ
:Ministerie van Veiligheid en Justitie
VER
:Visie Erfgoed
WTCM
:Working Table Cultural Heritage