Rijksoverheid

Over de Raad voor Vastgoed Rijk (RVR)

Alle departementen samen beheren ruim 100 miljard aan vastgoed van de staat (grond, gebouwen en Infrastructuur). Het grondgebied van het Rijk beslaat circa 13.4 % van het landoppervlak. Jaarlijks vinden er omvangrijke mutaties in voorraad plaats. Hoewel Nederland klein bemeten is, doet de welvaart ons gedreven bouwen aan bijvoorbeeld snelwegen, windmolenparken en overheidsonderkomens.

Inzicht in elkaars overheidsvastgoed

Dat roept om een bundeling van kennis en informatie van de diverse vastgoedafdelingen van het Rijk. Inzicht in elkaars vastgoedposities en voorgenomen transacties kan voorkomen dat departementsbelangen botsen en vastgoedprijzen ongewild worden opgedreven. Uitwisseling van expertise maakt het Rijk daarnaast een gespierde speler op de vastgoedmarkt.

Leden van de Raad zijn:

Organisatie Naam Functie
Rijksvastgoedbedrijf, voorzitter mr. drs. A. W. H. Bertram (Annet) RVB, Directeur-generaal
Rijksvastgoedbedrijf F. Foreman (Frank) directeur Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement
Rijkswaterstaat F.C.M.A. (Frank) Schrover Algemeen directeur Corporate Dienst
Ministerie Justitie en Veiligheid drs. R.A.P. Paas MBA (Roger) Directeur Huisvesting en Facilities
ProRail H.G.M.J. van Helvoort (Harrie) Manager Grondverwerving en Juridische Zaken (GJZ)
Nationale Politie J.B. Bolsenbroek MFM (Han) Afdelingshoofd huisvesting a.i.
Staatsbosbeheer Ir. C. Lever MPA (Kees) Divisiedirecteur Grond en Gebouwen
COA R.G.H. (Rob) Sprenkels Unitmanager Huisvesting a.i.
Rijksvastgoedbedrijf M.A.A. van As MA (Marilette) Secretaris RVR

Agendaleden zijn:

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) Susan Lammers Algemeen Directeur
Ministerie van Defensie – Defensie Ondersteuningscommando Commandeur F. Foreman (Frank) Commandant Divisie Vastgoed en Beveiliging & Transitiemanager ”CDC van Dienstverlener naar Ondersteuner”

De Raad komt ongeveer 7 keer per jaar bijeen.