Rijksoverheid

Werkgroep Cultureel Erfgoed

(in ontwikkeling)

Een deel van de portefeuille van de rijksvastgoeddiensten is monumentaal vastgoed. Dit vastgoed wordt beschouwd als regulier vastgoed met een bijzonder karakter dat vraagt om extra aandacht en zorg. De leden van de RVR hebben in de Intentieverklaring Cultureel Erfgoed afgesproken om samen het rijksbeleid voor cultureel erfgoed te vertalen en uit te dragen om zo een voorbeeld te zijn voor andere monumenteneigenaren. De Werkgroep Cultureel Erfgoed is door de RVR ingesteld om rijksbrede samenwerking en kennisuitwisseling te bevorderen.

Documenten en websites met betrekking tot cultureel erfgoed

U kunt een lijst met leden van de Werkgroep Cultureel Erfgoed raadplegen nadat u heeft ingelogd.

Vragen? 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed fungeert als eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van cultureel erfgoed. Inhoudelijke vragen over cultureel erfgoed kunnen gesteld worden via de InfoDesk (033) 421 74 56 of via het contactformulier (op de RCE-website).