Rijksoverheid

Rijksvastgoedbedrijf

Jaap Uijlenbroek

De Rijksgebouwendienst, de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed vormen op 1 juli 2014 samen hét vastgoedbedrijf van en voor het Rijk.

Het Rijksvastgoedbedrijf bundelt de ervaring en expertise van de vastgoedprofessionals van alle onderdelen die samen de nieuwe organisatie gaan vormen. Het Rijksvastgoedbedrijf is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Aan het hoofd van het Rijksvastgoedbedrijf staat de directeur-generaal. Binnen het Rijksvastgoedbedrijf zijn vijf hoofdfuncties onderscheiden die elk aangestuurd worden door een directeur.

Met de oprichting van het Rijksvastgoedbedrijf maakt het kabinet een heldere keuze voor het effectief en efficiënt managen van vastgoed vanuit een rijksbrede integrale visie. Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 gestart. Op die datum is de fusie tussen de vier onderdelen een feit en ontstaat een organisatie van 1.836 fte, verantwoordelijk voor de grootste (gebouwen) vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 12,4 miljoen m2 bruto vloer oppervlak, 81.000 hectare gronden.

Jaap Uijlenbroek was per 1 januari 2014 directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf. Vanaf 24 januari 2017 neemt plaatsvervangend dg Ir. Y.L. (Yvonne) van der Brugge - Wolring waar, totdat de nieuwe directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf is aangesteld. Zij geeft samen met de andere directeuren leiding aan het Rijksvastgoedbedrijf. Zie bericht: Jaap Uijlenbroek directeur-generaal Belastingdienst bij Financiën

Ga naar de website van het Rijksvastgoedbedrijf.